“Nền kinh tế ngầm của Hàn Quốc chiếm 19,8% GDP”

Theo một nghiên cứu gần đây của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho thấy: Quy mô nền kinh kế ngầm của Hàn Quốc chiếm 19,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2015, giảm gần 10% so với 24 năm trước.

Trong bài báo, IMF đã xác định nền kinh tế ngầm hoặc “đen” bao gồm tất cả các hoạt động kinh tế được “ẩn từ chính quyền vì lý do tiền tệ, pháp lý và thể chế”, chẳng hạn như tránh nộp thuế và sự quan liêu của chính phủ. Nó không bao gồm hàng hóa và dịch vụ sản xuất bất hợp pháp như từ buôn bán ma túy và các hoạt động tội phạm khác cũng như các hoạt động cho mục đích tự tiêu dùng.

Theo một bài báo của IMF về “Các nền kinh tế ngầm trên toàn thế giới: Chúng ta đã học được gì trong 20 năm qua” nền kinh tế ngầm của Hàn Quốc ước tính chiếm 19,83% GDP trong năm 2015 và giảm từ 29,13% so với năm 1991.

Cũng theo tờ báo, nền kinh tế ngầm của Hàn Quốc đã giảm dần từ năm 1991 nhưng đến năm 1998 trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á, quy mô của nó đã tăng lên tới 30%. Ngay sau đó nó bắt đầu thu hẹp và đến năm 2008 khi cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu xảy ra thì quy mô của nó đạt tới 23,86 %. Sau đó, xu hướng của nền kinh tế ngầm đã tiếp tục giảm đạt dưới mức 20% trong năm 2015. Sự sụt giảm đáng kể này phải kể đến giữa những nỗ lực của chính phủ trong xử phạt nghiêm các hoạt động kinh tế bất hợp pháp như trốn thuế.

Nền kinh tế ngầm chiếm trung bình 27,78% GDP của tất cả 158 quốc gia trong năm 2015 giảm từ mức trung bình 34,51% (năm 1991).

Quy mô nền kinh tế ngầm lớn nhất là Zimbabwe với 67% và thấp nhất là Thụy Sĩ với 6,94%. Các nước chiếm trên 50% GDP, gồm: Georgia (53,07 %), Nigeria (52,49%), Gabon (52,01 %), và Myanmar (50,99 %); các nước chiếm dưới 10% GDP như: Úc (8,1%), Áo (9,01%), Canada (9,42 %), Đức (7,75%), Ireland (9,58%), Hà Lan (7,83%), New Zealand (8,97%), Anh (8,32%) và Hoa Kỳ (7%).

Trong số các nước châu Á, quy mô nền kinh tế ngầm của Nhật Bản là nhỏ nhất với 8,19% so với GDP. Singapore (9,2%), Việt Nam (14,78%), Trung Quốc (12,11%) và Hồng Kông (12,39%) cũng có số liệu tương đối thấp.

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: http://pulsenews.co.kr/view.php?year=2018&no=102558