Ngành thống kê đã đạt được những gì sau 10 năm thực Chiến lược Phát triển giai đoạn 2011 – 2020

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Thưa ông, nói một cách khái quát, ngành thống kê đã đạt được những gì sau 10 năm thực Chiến lược Phát triển giai đoạn 2011 – 2020? (Nguồn: https://baodautu.vn/ap-luc-lon-nhat-la-cung-cap-so-lieu-thong-ke-cho-xa-hoi-d124384.html)

Trả lời:

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, TCTK

Năm 2011, Thủ tướng phê duyệt Chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, với rất nhiều mục tiêu đặt ra như phát triển nhanh, bền vững; hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt và có hiệu quả với số lượng thông tin ngày càng đầy đủ và chất lượng thông tin ngày càng cao, phục vụ việc hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu thông tin thống kê của tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế… Đặc biệt, Thủ tướng giao nhiệm vụ, đến năm 2020, thống kê Việt Nam đạt trình độ khá và năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Sau 10 năm thực hiện, năng lực của thống kê Việt Nam được nâng lên. Chỉ số Năng lực thống kê năm 2019 của Việt Nam, theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB), đạt gần 79/100 điểm, xếp thứ 19/145 nước (tăng 12 bậc so với năm 2010), xếp thứ 5 trong khu vực Đông Á – Thái Bình Dương và đứng thứ 4 tại ASEAN, tăng 2 bậc so với năm 2010.