Ngay cả khi dịch được dập tắt trong quý II, thì mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% trong năm nay cũng không thể đạt được

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Ngay cả khi dịch được dập tắt trong quý II, thì mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% trong năm nay cũng không thể đạt được, thưa ông? (Nguồn: https://baodautu.vn/gdp-quy-i-tang-382-cac-quy-tiep-theo-kich-ban-the-nao-d118939.html)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia)

Để năm 2020 đạt mức tăng trưởng GDP 6,8% trong bối cảnh dịch Covid-19 và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra là vô cùng khó. Nếu dịch Covid-19 được kiểm soát và khống chế ngay trong quý II, thì quý III và IV phải đạt được mức tăng trưởng tăng 8,57% và 9,23%. Đây là mức tăng trưởng rất cao, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, nên có thể nói là không thể đạt được.

Cho dù không đạt được mức tăng trưởng 6,8% như Quốc hội đặt ra, hay trên 6,8% như quyết tâm của Chính phủ đặt ra trong Nghị quyết 01/Nghị quyết-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, thì mức tăng trưởng GDP năm nay nếu đạt khoảng 5% cũng đã là kỳ tích.