Ngày Thống kê thế giới 20/10/2022 – “Mang dữ liệu đến với cuộc sống”

Nhằm tôn vinh giá trị cống hiến, tính trung thực và chuyên nghiệp của công tác thống kê, ngày 03 tháng 7 năm 2010 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chuẩn y ngày 20 tháng 10 hằng năm là ngày Thống kê thế giới. Ngày Thống kê thế giới được tổ chức 5 năm một lần. Tính đến nay đã có 3 lần tổ chức ngày Thống kê thế giới.

Lần thứ nhất, ngày Thống kê Thế giới được tổ chức vào ngày 20/10/2010 với các hoạt động  tại hơn 130 quốc gia thành viên và hơn 40 cơ quan, tổ chức quốc tế và khu vực. Chủ để kỷ niệm lần thứ nhất là: “Kỷ niệm những thành tựu của thống kê”.

Lần thứ hai, ngày Thống kê Thế giới được tổ chức vào ngày 20/10/2015  với chủ đề chung “Dữ liệu tốt hơn. Cuộc sống tốt hơn”.

Lần thứ ba, ngày Thống kê Thế giới được tổ chức vào ngày 20/10/2020 với chủ đề “Kết nối thế giới bằng dữ liệu đáng tin cậy”.

Năm 2022, cộng đồng thống kê thế giới tổ chức ngày Thống kê thế giới 20/10 theo năm lẻ nên trên trang Facebook của Thống kê Liên hợp quốc ngày 23/9/2022 đã đăng chùm ảnh về số liệu và hoạt động thống kê với chủ đề “Mang dữ liệu đến với cuộc sống” phổ biến thông tin về các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) là kế hoạch chi tiết của chúng ta về con người, hành tinh và sự thịnh vượng vào năm 2030, đồng thời là biểu tượng cho khát vọng của mọi người trên khắp thế giới vì một tương lai tốt đẹp hơn. Báo cáo Mục tiêu phát triển bền vững năm 2022 theo dõi tiến độ để đạt được SDGs ở cấp độ toàn cầu và khu vực. Các số liệu toàn cầu và khu vực được trình bày trong báo cáo đại diện cho cuộc sống của hàng triệu người. Nhưng đằng sau những con số tổng hợp này là những câu chuyện thực tế về những người đang đấu tranh để thoát khỏi đói nghèo, chống chọi với những tác động của biến đổi khí hậu trong cuộc sống hàng ngày của họ và đối phó với những tác động của COVID-19, cùng những thách thức khác. Đạt được các SDG có nghĩa là đặt chúng lên hàng đầu và biến lời nói thành hành động ngay tại các cộng đồng địa phương trên khắp thế giới.

Nguồn: Facebook của Thống kê Liên hợp quốc