Ngày Thống kê thế giới năm 2015 (20 tháng 10 năm 2015)

Thông tin thống kê chính thức giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng các chính sách có tác động đến hàng triệu triệu con người. Nguồn dữ liệu được cải thiện, phương pháp thống kê khoa học, công nghệ mới và hệ thống thống kê được tăng cường cho phép đưa ra các quyết định tốt hơn và cuối cùng là dẫn đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.

Ngày 20 tháng 10 năm nay, cộng đồng thống kê trên toàn cầu sẽ giới thiệu những thành tựu đã đạt được và những công việc đang triển khai thực hiện sẽ biến Tầm nhìn của Thống kê thế giới thành hiện thực.

Lễ khai mạc Ngày Thống kê thế giới đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc công bố vào năm 2010, nhằm nhận rõ tầm quan trọng của thống kê trong việc hình thành các xã hội của chúng ta. Việc duy trì tổ chức kỷ niệm Ngày Thống kê quốc gia và khu vực là nét truyền thống của hơn 100 quốc gia trên thế giới. Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc lấy ngày 20 tháng 10 hàng năm làm Ngày Thống kê thế giới đã mang một luồng ánh sáng mới cho cộng đồng thống kê thế giới. Ngày Thống kê thế giới đầu tiên (20/10/2010) được tổ chức ở hơn 130 quốc gia và khu vực.

Năm 2015 đánh dấu mốc quan trọng của thống kê chính thức, với các kết luận về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, các chương trình phát triển sau năm 2015, các cuộc cách mạng dữ liệu, công tác chuẩn bị cho Chương trình tổng điều tra dân số và nhà ở thế giới năm 2020 và nhiều hơn nữa.

Để khởi động sự kiện toàn cầu đặc biệt này, LHQ đã đưa ra trang web (http://www.worldofstatistics.org.) và phát hành một video ra mắt logo kỷ niệm Ngày Thống kê thế giới năm 2015.

Ủy ban thống kê của Liên hiệp quốc khuyến khích các cộng đồng thống kê trên toàn thế giới hãy nắm lấy sự kiện này và giới thiệu những thành tựu thống kê đã đạt được và các công việc thống kê đang triển khai thực hiện để hướng tới “Dữ liệu tốt hơn. Sống tốt hơn”- Chủ đề được chọn cho lễ kỷ niệm Ngày Thống kê thế giới năm nay.

Trong tháng tư này, đại diện tổ chức “Thống kê thế giới” sẽ họp với đại diện Cơ quan Thống kê của Liên hiệp quốc để thảo luận về cách thức tham gia vào Ngày Thống kê thế giới của hơn 2.350 tổ chức thuộc cộng đồng thống kê toàn cầu. Những ý tưởng về tổ chức kỷ niệm Ngày Thống kê thế giới năm nay sẽ chia sẻ trên trang web: http://www.worldofstatistics.org.

Đoàn Dũng