Nghề Thống kê là một trong 11 nghề được trả lương cao nếu có bằng thạc sĩ

Bộ Lao động Mỹ vừa đưa ra danh sách 11 nghề có mức lương trung bình hàng năm trên 80.000 đôla Mỹ, trong đó cao nhất là bác sĩ gây mê với 157.140 đôla.

1. Bác sĩ gây mê

Họ phụ trách việc gây mê, theo dõi những dấu hiệu quan trọng của bệnh nhân và quan sát sự phục hồi của bệnh nhân được gây mê.

Mức lương trung bình (năm 2015): 157.140 đôla Mỹ

Số cơ hội nghề nghiệp (đến năm 2024): 16.400

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

2. Nhà toán học

Họ tạo ra các mô hình để giải quyết vấn đề thực tế trong các lĩnh vực như kinh doanh, chính trị, kỹ thuật và khoa học.

Mức lương trung bình (năm 2015): 111.110 đôla Mỹ

Số cơ hội nghề nghiệp (đến năm 2024): 1.300

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu

3. Nhà khoa học chính trị

Họ nghiên cứu nguồn gốc, sự phát triển và hoạt động của hệ thống chính trị, nghiên cứu những ý tưởng về chính trị, phân tích hoạt động của các chính phủ, chính sách, xu hướng chính trị và những vấn đề liên quan.

Mức lương trung bình (năm 2015): 99.730 đôla Mỹ

Số cơ hội nghề nghiệp (đến năm 2024): 700

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu

4. Nhà kinh tế học

Họ nghiên cứu hoạt động sản xuất và phân phối các tài nguyên, hàng hóa, dịch vụ bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu, nghiên cứu xu hướng và đánh giá các vấn đề kinh tế.

Mức lương trung bình (năm 2015): 99.180 đôla Mỹ

Số cơ hội nghề nghiệp (đến năm 2024): 7.000

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu

5. Nhân viên điều dưỡng

Họ chẩn đoán và điều trị các bệnh cấp tính, hoặc mãn tính một cách độc lập hoặc là một phần của đội ngũ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Mức lương trung bình (năm 2015): 98.190 đôlà Mỹ

Số cơ hội nghề nghiệp (đến năm 2024): 74.700

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu

6. Y tá (phụ tá cho bác sĩ)

Họ hỗ trợ bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán và chữa trị cho bệnh nhân.

Mức lương trung bình (năm 2015): 98.180 đôla Mỹ

Số cơ hội nghề nghiệp: 50.000

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu

7. Y tá hộ sinh

Họ chẩn đoán và điều phối mọi vấn đề của quá trình sinh nở một cách độc lập hoặc là một phần của đội ngũ chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

Mức lương trung bình (năm 2015): 92.510 đôla Mỹ

Số cơ hội nghề nghiệp (đến năm 2024): 2.500

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu

8. Nhà quản lý giáo dục tiểu học và trung học

Họ lên kế hoạch, chỉ đạo hoặc phối hợp các hoạt động học tập, quản lý hành chính và hỗ trợ các hoạt động của trường tiểu học và trung học.

Mức lương trung bình (năm 2015): 90.140 đôla Mỹ

Số cơ hội nghề nghiệp (đến năm 2024): 83.800

Kinh nghiệm làm việc: Từ 5 năm trở lên

9. Nhà quản lý giáo dục sau trung học

Họ giám sát sinh viên, học giả, nghiên cứu và giảng dạy tại các trường cao đẳng và đại học.

Mức lương trung bình (năm 2015): 88.580 đôla Mỹ

Số cơ hội nghề nghiệp (đến năm 2024): 66.100

Kinh nghiệm làm việc: Dưới 5 năm

10. Người làm trị liệu cơ năng

Họ chữa trị cho bệnh nhân khuyết tật, bị bệnh hay chấn thương thông qua việc trị liệu sử dụng các hoạt động hàng ngày và giúp bệnh nhân phát triển, khôi phục, cải thiện những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống và công việc.

Mức lương trung bình (năm 2015): 80.150 đôlà Mỹ

Số cơ hội nghề nghiệp (đến năm 2024): 52.600

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu

11. Nhà thống kê

Họ sử dụng các phương pháp thống kê thu thập và phân tích dữ liệu để hỗ trợ giải quyết các vấn đề thực tế trong kinh doanh, kỹ thuật, y tế hoặc các lĩnh vực khác.

Mức lương trung bình (năm 2015): 80.110 đôla Mỹ

Số cơ hội nghề nghiệp (đến năm 2024): 15.400

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu

Lan Phương (st)

Nguồn: http://vnexpress.net/photo/giao-duc/11-nghe-duoc-tra-luong-cao-neu-co-bang-thac-si-3491460.html