Nghị định số 62/2024/NĐ-CP của Chính phủ thay đổi lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng

Sáng ngày 17/6/2024, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo triển khai Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 07/6/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của 02 Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và 94/2022/NĐ-CP. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì trực tiếp tại Hội thảo.

Tham dự trực tiếp tại Hội thảo, có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu, Đỗ Thị Ngọc; lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục. Đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự Hội thảo thông qua hình thức trực tuyến.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu chủ trì hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, để đáp ứng yêu cầu của ngành thống kê, theo xu hướng của thế giới cũng như yêu cầu điều hành của quản lí các cấp. Ngày 07 tháng 6 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nghị định này có tác động làm thay đổi lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng như GDP, GRDP, CPI, Báo cáo kinh tế – xã hội … Việc quyết định thời gian phổ biến một số thông tin thống kê không chỉ tác động đến thời gian công bố số liệu thống kê mà còn tác động đến cả quá trình thu thập thông tin từ đầu vào hàng tháng các cuộc điều tra đến chế độ báo cáo của bộ, ngành, địa phương hoặc các đơn vị thống kê. Cho nên, thời gian phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê Trung ương sẽ có sự thay đổi, nhằm bảo đảm cho công tác thu thập, biên soạn thông tin thống kê phản ánh đầy đủ, chính xác, đúng bản chất của một kỳ báo cáo, đặc biệt là kỳ báo cáo tháng. Phục vụ kịp thời cho các cơ quan Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp trong quản lý, điều hành.

Với khối lượng công việc lớn cần triển khai, cùng thời gian gấp rút cho đến lúc Nghị định 62/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2024. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các đại biểu tham dự tập trung thảo luận về nội dung công việc, nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, tập thể một cách tích cực nhất, sao cho Nghị định mới lần này được đưa vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

Hội thảo diễn ra có sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trong Ngành

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe Ông Nguyễn Đình Khuyến, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê (PPCĐ) giới thiệu chi tiết những thay đổi của lịch phổ biến thông tin thống kê quan trọng của cơ quan trung ương. Ngoài ra, những công việc cần thực hiện đối với từng Vụ chuyên môn cũng đã được Vụ trưởng Vụ PPCĐ đưa ra để các đại biểu tham dự rà soát, thảo luận, đưa ý kiến góp ý chuyên môn để hoàn thiện đưa vào triển khai trong thời gian tiếp theo.

Qua thảo luận, Hội thảo đã đạt được sự đồng thuận cao của đại biểu về các mốc thời gian thực hiện việc nộp và tiếp nhận báo cáo thống kê của các cấp trong toàn Ngành, nhằm đáp ứng quy định của Nghị định 62/2024/NĐ-CP về lịch phổ biến thông tin thống kê, phục vụ tốt hơn nữa sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương lần nữa nhấn mạnh tính chất gấp rút của nhiệm vụ, công việc lần này. Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị sớm tập trung rà soát và nhanh chóng triển khai các công việc cần làm, để Nghị định 62/2024/NĐ-CP được triển khai đồng bộ, hiệu quả nhất./.