Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ năm 2019

Ngày 21 tháng 12 năm 2019, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức nghiệm thu chính thức kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ: “Đánh giá tác động của Thuế Bảo vệ môi trường, Thuế Xăng dầu đến tiêu dùng hộ gia đình ở Việt Nam” do ThS. Nghiêm Thị Vân làm chủ nhiệm và Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia chủ trì thực hiện.

Tham gia Hội đồng gồm: TS. Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê làm Chủ tịch Hội đồng, ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK làm Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các phản biện, ủy viên và thư ký hội đồng, một số đại biểu tham dự đến từ Vụ Hê thống Tài khoản quốc gia; Khoa Thống kê trường Đại học kinh tế quốc dân; Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội Quốc gia; Viện Khoa học Thống kê; …

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là đề tài rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài và thống nhất đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp Bộ “Đánh giá tác động của Thuế Bảo vệ môi trường, Thuế Xăng dầu đến tiêu dùng hộ gia đình ở Việt Nam” xếp loại: Khá.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu chính thức:

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề tài

Ban chủ nhiệm Đề tài

Hà Mạnh Hùng