Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu và đề xuất ứng dụng mô hình Cobb-Douglas trong dự báo tăng trưởng GDP tiềm năng của Việt Nam”

Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2022, Tổng cục Thống kê tổ chức nghiệm thu chính thức kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu và đề xuất ứng dụng mô hình Cobb-Douglas trong dự báo tăng trưởng GDP tiềm năng của Việt Nam” do ThS. Phạm Anh Tuấn, Viện Khoa học Thống kê làm chủ nhiệm Đề tài.

ThS. Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng gồm: ThS. Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Phó chủ tịch Hội đồng; TS. Bùi Trinh, chuyên gia kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển Việt Nam (Phản biện 1); TS. Nguyễn Minh Thu, Trưởng Bộ môn Thống kê Kinh tế – Xã hội, Khoa Thống kê, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Phản biện 2); PGS.TS. Tăng Văn Khiên, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê, ủy viên; TS. Nguyễn Trí Duy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, ủy viên; CN. Đào Ngọc Minh Nhung, Thống kê viên chính, Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng Thống kê (Thư ký hội đồng), một số đại biểu tham dự đến từ các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê.

Ban chủ nhiệm Đề tài đã báo cáo kết quả đóng góp chính của Đề tài và giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu sơ bộ và làm rõ một số vấn đề về kết quả tính toán của Đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài. Đây là một chủ đề khó, khối lượng tính toán rất lớn nhưng Ban chủ nhiệm Đề tài đã hoàn thành các yêu cầu đặt ra, đã tính toán, ước lượng được các nhân tố đầu vào như vốn, lao động và TFP để ước lượng GDP tiềm năng giai đoạn 1984-2021 và xây dựng các mô hình dự báo và đưa ra dự báo GDP tiềm năng cho giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên Ban chủ nhiệm đề tài cần khắc phục và làm rõ một số nội dung Hội đồng nhận xét để hoàn thiện hơn, trong đó cần làm việc với Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia để xem xét các số liệu tính toán và chuyển giao đưa vào ứng dụng.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu chính thức:

Hội đồng nghiệm thu Chính thức Đề tài

Toàn cảnh buổi nghiệm thu Đề tài