Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học năm 2017

Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức nghiệm thu chính thức hai đề tài cấp cơ sở, do Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin (PPCĐ&CNTT), Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện: (1) “Nghiên cứu xây dựng Quy chế thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê, phân loại thống kê, phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê” do CN. Dương Thị Kim Nhung, Phó Vụ trưởng, Vụ PPCĐ&CNTT làm chủ nhiệm đề tài; (2) “Nghiên cứu bộ chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững ở Việt Nam” do ThS. Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng, Vụ PPCĐ&CNTT làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng có ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, Tổng cục Thống kê, Chủ tịch hội đồng và các phản biện, ủy viên và thư ký hội đồng với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Viện KHTK, Vụ PPCĐ&CNTT, Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê, Cục Thống kê Hà Nội, viên chức Viện KHTK và công chức Vụ PPCĐ&CNTT.

Các thành viên Hội đồng đều nhất trí, đây là 2 đề tài rất cần thiết và có tính thực tiễn cao. Hội đồng nghiệm thu đánh giá: Kết quả nghiên cứu 2 đề tài đáp ứng được mục tiêu và nội dung nghiên cứu đề ra. Đề tài nghiên cứu công phu, nghiêm túc và có hàm lượng khoa học, đồng thời chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung và hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài trước khi đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Hội đồng thống nhất đánh giá 2 đề tài đạt loại giỏi.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu:

Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng Quy chế thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê, phân loại thống kê, phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê”

Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu bộ chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững ở Việt Nam”

Mạnh Hùng