Nghiệm thu chính thức đề tài :“Nghiên cứu phát triển ứng dụng phần mềm TIS eFlow trong xử lý số liệu điều tra thống kê”

Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-TCTK ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ngày 25 tháng 5 năm 2012 Viện Khoa học Thống kê đã tiến hành tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ :“Nghiên cứu phát triển ứng dụng phần mềm TIS eFlow trong xử lý số liệu điều tra thống kê” do TS. Thiều Văn Tiến, nguyên Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, làm chủ nhiệm đề tài.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra. Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận và kiến nghị, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 4 chương:

(1) Phần mềm TIS eFlow và các công đoạn chủ yếu trong xử lý phiếu điều tra; (2) Xây dựng ứng dụng xử lý số liệu bằng công nghệ quét, nhận dạng kí tự của TIS eFlow; (3) Lập trình “Nhúng” trong phần mềm TIS eFlow; (4) Quy trình xử lý điều tra thống kê sử dụng công nghệ quét, nhân dạng của TIS eFlow.

Hầu hết các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đều thống nhất ý kiến về kết quả nghiên cứu đề tài là công phu, thể hiện tính nghiêm túc cao của ban chủ nhiệm đề tài. Việc nghiên cứu phần mềm nhận dạng ký tự thông minh là rất cần thiết, và cũng là mục tiêu trong chiến lược phát triển thống kê. Đề tài được đánh giá cao tính ứng dụng và đã được ứng dụng ngay vào xử lý số liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011.

Kết quả nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Giỏi. Tuy nhiên, Hội đồng cũng chỉ ra một số hạn chế của đề tài đó là chưa có số liệu cụ thể để kiểm định, kiểm chứng (nhận dạng dữ liệu, tỷ lệ quét,…..), về ứng dụng thực tiễn của kiết quả nghiên cứu; cũng cần hoàn thiện báo cáo, chuyên đề để thành tài liệu kỹ thuật chính thức cho các phát triển ứng dụng sau này.

Lệ Hằng