Nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu xây dựng chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia”

Ngày 4 tháng 5 năm 2017, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia” do Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin (PPCĐ&CNTT), Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện. Chủ nhiệm đề tài CN. Dương Thị Kim Nhung, Phó Vụ trưởng, Vụ PPCĐ&CNTT, Tổng cục Thống kê.

Tham gia Hội đồng có ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng, Viện KHTK, Tổng cục Thống kê, Chủ tịch hội đồng và các phản biện, ủy viên và thư ký hội đồng; với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Viện, viên chức của Viện KHTK và công chức Vụ PPCĐ&CNTT.

Các thành viên Hội đồng đều nhất trí, đây là đề tài rất cần thiết và có tính thực tiễn cao. Hội đồng nghiệm thu đánh giá: Kết quả nghiên cứu đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đề ra, đề tài nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có hàm lượng khoa học, đề tài đã hệ thống được khái niệm về báo cáo, chế độ báo cáo thống kê của Việt Nam, chỉ ra được 4 nguyên tắc của báo cáo quốc gia, xác định được thông tin thu thập từ các bộ, ngành, danh mục gồm 104 biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với bộ, ngành. Hội đồng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, hệ thống bảng biểu của đề tài trước khi ứng dụng trong thực tiễn.

Hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu:

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Hà Mạnh Hùng