Nghiệm thu sơ bộ đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu hoàn thiện danh mục sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2015-2020”

Ngày 27 tháng 8 năm 2016, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức nghiệm thu sơ bộ Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu hoàn thiện danh mục sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2015-2020” do Vụ Thống kê Tổng hợp, Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện. Chủ nhiệm đề tài là Ths. Đậu Ngọc Hùng, Quyền Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp.

ThS. Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê, Chủ tịch hội đồng và thành viên Hội đồng là các chuyên gia và nhà khoa học đến từ Hội Thống kê Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Tổng cục thống kê gồm Vụ Thống kê Công nghiệp, Vụ Thống kê Tổng hợp, Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin. Ngoài ra, còn có sự tham gia của một số lãnh đạo và công chức, viên chức của Vụ Thống kê Tổng hợp, Viện KHTK.

Các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng đây là đề tài rất cần thiết và có tính thực tiễn cao. Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra, đề tài nghiên cứu công phu, nghiêm túc, tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước, có hàm lượng khoa học cao và nhóm tác giả đã đưa ra được danh mục sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu giai đoạn 2015 – 2020. Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của Đề tài để đưa ra nghiệm thu chính thức.

Hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu:

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Ban chủ nhiệm Đề tài

Mạnh Hùng