Nghiên cứu của UNECE cho thấy những thách thức của đại dịch khơi mào cho sự đổi mới trong cách các quốc gia đo lường di cư và kiều hối

Một tài liệu mới, đo lường di cư và kiều hối ở các nước UNECE trong đại dịch, cho thấy cả các giải pháp sáng tạo và các rào cản tiếp tục khi các quốc gia cố gắng thu thập thông tin về di cư quốc tế trong điều kiện đại dịch.

Sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 đã mang đến những thay đổi đột ngột và lớn trong việc di cư quốc tế. Khi các quốc gia đầu tiên hạn chế du lịch và sau đó đóng cửa biên giới của họ, tỷ lệ di cư gần như dừng lại bắt đầu từ tháng 3 năm 2020.

Di cư quốc tế không chỉ liên quan đến việc di chuyển của con người, mà còn liên quan đến tiền của họ. Nhiều người di cư ra nước ngoài để kiếm tiền mà họ gửi về nước dưới dạng kiều hối. Đối với một số gia đình và thậm chí đối với toàn bộ quốc gia, những khoản tiền gửi này chiếm một phần đáng kể trong thu nhập tổng thể. Do đó, những hạn chế quy mô lớn và không lường trước được đối với việc di cư có thể đã gây ra tác động mạnh đối với nhiều người sống dựa vào nguồn tiền gửi về như vậy.

Việc đo lường quy mô và tác động của những thay đổi chưa từng có đối với những biến động này của cả con người và tiền bạc rõ ràng là rất cần thiết – tuy nhiên chúng đã ra đời cùng lúc rằng các cơ quan chịu trách nhiệm sản xuất các phép đo lường đó phải đối mặt với những thách thức to lớn. Các cơ quan thống kê quốc gia (NSO) xung quanh khu vực UNECE phải đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng sang phương thức làm việc mới và nghĩa vụ thu thập dữ liệu theo những cách mới để giảm nhu cầu tương tác vật lý khi thực hiện khảo sát, một trong những nguồn dữ liệu chính về di cư và kiều hối. Các nguồn dữ liệu hành chính, chẳng hạn như hồ sơ vượt biên và sổ đăng ký dân cư, cũng có thể bị thay đổi làm ảnh hưởng đến độ tin cậy của dữ liệu.

Nghiên cứu mới được xây dựng dựa trên kết quả của Tài liệu phân tích năm 2018 về Khảo sát hộ gia đình về di cư và kiều hối ở các nước Đông Âu, Caucasus và Trung Á, dựa trên kết quả của một cuộc khảo sát các NSO ở các nước UNECE được thực hiện vào tháng 10 năm 2020. Nó khám phá những thách thức về hành chính, tính logic và phương pháp luận mà các NSO phải đối mặt khi thu thập dữ liệu và thống kê số liệu về di cư và kiều hối trong đại dịch cũng như các chiến lược được sử dụng để đối phó với chúng.

Nó cho thấy mối quan tâm của các NSO về chất lượng của dữ liệu nguồn, với tỷ lệ cao không phản hồi các cuộc khảo sát gây ra bởi những thách thức của việc trả lời trực tuyến, chẳng hạn như kỹ năng CNTT hạn chế và kết nối kém giữa người di cư và nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện khảo sát ở một số quốc gia.

Nhiều NSO đã áp dụng các phương pháp thực hiện khảo sát từ xa, bao gồm phỏng vấn trực tuyến và qua điện thoại. Những điều chỉnh này đã giúp đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhưng cần phải cải thiện thêm để biến chúng thành các cách tiếp cận khả thi trong dài hạn. Trong khi đó, những hạn chế về việc di chuyển của nhân viên và hạn chế về khả năng tiếp cận các cơ quan công quyền đã ảnh hưởng đến việc tiếp cận các hồ sơ hành chính có thể dùng như các nguồn dữ liệu thay thế.

Một số quốc gia được khảo sát đã thực hiện các bước thu thập dữ liệu mới được thiết kế đặc biệt để làm sáng tỏ tác động của đại dịch đối với người lao động di cư. Cách nhanh nhất để làm điều này là kết hợp các câu hỏi mới vào các cuộc khảo sát, một cách tiếp cận do Hungary, Luxembourg và Cộng hòa Moldova tiên phong, đã hỏi những người được hỏi liệu thu nhập, điều kiện sống và việc làm của họ có thay đổi do đại dịch hay không. Các quốc gia khác, thay vì thu thập dữ liệu mới, đã tập trung nỗ lực vào những cách mới để trình bày và truyền đạt các chỉ số hiện có, liên quan đến Covid, bao gồm cả những chỉ số liên quan đến di cư, ở các định dạng dễ tìm, chẳng hạn như các trang web chuyên dụng trên các trang web của NSO. Bulgaria, chẳng hạn, đã bắt đầu công bố bản cập nhật hàng tháng về số liệu thống kê du lịch quốc tế bao gồm các chuyến đi nước ngoài của công dân Bulgaria và số lượng công dân nước ngoài đến nước này.

Một phát hiện quan trọng của nghiên cứu là đa dạng hóa các nguồn dữ liệu và khả năng sử dụng các phương pháp hỗn hợp để thu thập và xử lý làm tăng khả năng phục hồi trong sản xuất thống kê. Tuy nhiên, việc áp dụng các phương pháp tiếp cận mới và đa dạng này đòi hỏi phải được đào tạo thêm nhân viên, cải thiện việc cung cấp, hỗ trợ công nghệ thông tin và truyền thông tăng cường kết nối internet và điện thoại, tất cả đều mang lại chi phí cao cho các NSO. Sự hỗ trợ và hợp tác quốc tế – chia sẻ các phương pháp, công cụ và năng lực xây dựng – vẫn rất quan trọng để đảm bảo rằng các hiện tượng di cư và kiều hối, ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực UNECE, có thể được đo lường và hiểu một cách chính xác khi chúng ta tiếp tục vượt qua cơn bão Covid-19.

ĐN (dịch)

Nguồn: https://unece.org/general-unece/news/pandemic-challenges-spark-innovation-how-countries-measure-migration-and