Nghiên cứu đề xuất khả năng áp dụng khung đảm bảo chất lượng thống kê ở Việt Nam

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 7.2014 162 KB 501