Nghiên cứu định lượng về trẻ em khuyết tật ở Việt Nam

Ngày 30/9/2019, Tổng cục Thống kê phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn nghiên cứu định lượng về trẻ em khuyết tật ở Việt Nam tại Khách sạn Sofia, Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng Cục trưởng TCTK chủ trì, thành phần tham dự lớp tập huấn, gồm: Đại diện UNICEF, bà Nguyễn Quỳnh Trang, đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị của Tổng cục, Viện KHTK, Trường Cao đẳng Thống kê.

Giảng viên lớp tập huấn gồm: Giáo sư Chris De Neubourg và bà Julia Karpati. Chương trình tập huấn gồm 3 nội dung chính: (1) Thiết lập Khung nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam; (2) Kinh nghiệm sử dụng bộ dữ liệu điều tra người khuyết tật ở Việt Nam năm 2016 (VDS2016) ; (3) Thực hành phân tích trên phần mềm Stata.

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày, nhằm cung cấp kỹ năng nghiên cứu, phân tích định lượng bằng phần mềm Stata.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Nguyễn Văn Đoàn thuyết trình tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Ảnh tập thể các đại biểu tham gia Hội thảo

Đoàn Dũng