Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 6. Bieu mau bao cao 89 KB 853