Nghiên cứu mới nhất về kinh tế phát triển là gì? Tóm tắt từ NEUDC 2022

Nghiên cứu phát triển kinh tế quốc tế có gì mới nhất? Cuối tuần trước là hội nghị thường niên của Hiệp hội Phát triển Đại học Đông Bắc, thường được gọi là NEUDC. Với hơn 135 bài báo được trình bày (và hầu hết tất cả chúng đều có sẵn để tải xuống), đây là một cách tuyệt vời để xem các xu hướng gần đây trong nghiên cứu phát triển quốc tế của các nhà kinh tế và tìm hiểu về những phát hiện mới.

Các nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới, như bạn có thể thấy trong Hình 1 bên dưới. Cũng giống như năm ngoái, phần lớn các nghiên cứu diễn ra ở Ấn Độ (30 nghiên cứu). Tiếp theo là Kenya (12), sau đó là Bangladesh (8), Brazil (7), Trung Quốc (7) và Indonesia (7). Hơn 40 quốc gia được đại diện tổng thể, từ hầu hết các khu vực trên thế giới.

Hình 1: Các nghiên cứu kinh tế phát triển gần đây tập trung vào đâu?

Nguồn: Bản đồ này dựa trên mẫu của 139 nghiên cứu từ hội nghị NEUDC 2022. Các nghiên cứu bao gồm hơn ba quốc gia (thường là các phân tích toàn cầu hoặc khu vực rộng rãi) đã bị loại trừ.

Các nhà nghiên cứu rút ra một loạt các phương pháp thực nghiệm. Gần một phần ba các nghiên cứu được báo cáo về kết quả của một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (43 nghiên cứu). Các phương pháp thường được sử dụng khác bao gồm sự khác biệt, hiệu ứng cố định và các biến công cụ.

Hình 2: Các bài báo kinh tế phát triển gần đây sử dụng những phương pháp thực nghiệm nào?

Nguồn: Biểu đồ này dựa trên mẫu của 139 nghiên cứu từ hội nghị NEUDC 2022. Một số nghiên cứu sử dụng nhiều hơn một phương pháp.

Dưới đây, chúng tôi cung cấp thông tin nhanh về mọi bài báo trong hội nghị mà chúng tôi có thể tìm thấy bản sao kỹ thuật số. Khi bạn đọc những bài học của chúng tôi, hãy ghi nhớ những điều sau đây. Đầu tiên, chúng ta không thể nắm bắt được tất cả sắc thái của một bài báo trong một vài dòng. Thứ hai, bài học rút ra của chúng tôi có thể không phải là bài học kinh nghiệm của các tác giả. Thứ ba, một số bài báo được đánh dấu là sơ bộ và chưa sẵn sàng để trích dẫn chính thức (bạn có thể thấy nếu bạn theo các liên kết của bài báo). Thứ tư, chúng tôi phần lớn lấy những phát hiện của các bài báo này theo mệnh giá: hầu hết chưa được đánh giá ngang hàng, vì vậy hãy thoải mái tìm hiểu dữ liệu và phân tích để quyết định mức độ tự tin của bạn đối với kết quả.

Điểm nổi bật của chúng tôi được sắp xếp theo chủ đề. Nếu một quốc gia là mối quan tâm chính của bạn, bạn cũng có thể đọc các bài học được sắp xếp theo quốc gia. Chúng tôi cung cấp một số gợi ý cho các phương pháp tiếp cận thực nghiệm bằng cách sử dụng thẻ bắt đầu bằng hashtag ở cuối các gạch đầu dòng (đối với các bài báo thực nghiệm) Một số bài báo phù hợp với nhiều hơn một danh mục: ví dụ, một bài báo về tác động của việc chăm sóc trẻ em miễn phí đối với sự nghiệp của các bà mẹ về lao động hay về giới tính? Đó là về cả hai! Trong những trường hợp đó, chúng tôi đã lặp lại các nghiên cứu trong nhiều phần bên dưới, vì vậy nếu bạn tập trung vào sức khỏe, bạn sẽ tìm thấy tất cả các giấy tờ liên quan đến sức khỏe trong phần sức khỏe. Lần thứ hai hoặc thứ ba một bài báo xuất hiện, chúng tôi đánh dấu hoa thị sau phần tóm tắt để bạn có thể bỏ qua nếu bạn đang đọc lướt qua.

Bàn Hường (lược dịch)
Nguồn: https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/whats-latest-research-development-economics-roundup-neudc-2022