Nghiên cứu tìm thấy sự thay đổi tự nhiên về tỷ số giới tính khi sinh và lạm phát tỷ số giới tính

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế, dẫn đầu là nhà sinh học UMass Amherst Leontine Alkema và Feng Khánh Chao, đã phát triển một phương pháp ước tính mới để đánh giá sự thay đổi tự nhiên về tỷ số giới tính khi sinh (SRB) cho tất cả các quốc gia trên thế giới.

Nghiên cứu được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia (PNAS), các nhà nghiên cứu đã tìm thấy sự thay đổi tự nhiên trong SRB cơ bản khu vực khác với tỷ lệ nam – nữ cơ bản tiêu chuẩn trước đây là 1,05 cho hầu hết các khu vực.

Họ cũng xác định 12 quốc gia có bằng chứng chắc chắn về tỷ lệ giới tính bị mất cân bằng khi sinh, hoặc sự chênh lệch tỷ số giới tính, do phá thai có chọn lọc giới tính và ưu tiên con trai.

“Cho rằng SRB vẫn còn tăng cao ở một số quốc gia và trong tương lai có thể tăng ở các quốc gia khác, việc theo dõi SRB và so sánh với mức cơ sở dự kiến như thế nào ​​là vô cùng quan trọng để đưa ra chính sách và chương trình khi nhận thấy có sự chênh lệch tỷ số giới tính”, Alkema, Phó giáo sư tại Trường Khoa học Y tế và Sức khỏe cộng đồng cho biết.

Alkema cho biết thêm: “Mặc dù các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra sự khác biệt về SRB, ví dụ nhóm dân số phân theo dân tộc, chúng tôi không tìm thấy nghiên cứu nào trước đó đã đánh giá mức cơ bản khu vực của SRB. Khi chúng tôi thực hiện ước tính, sau khi loại trừ dữ liệu có thể bị ảnh hưởng bởi việc trọng nam khinh nữ ở SRB, thấy rằng mức độ khu vực khác với 1,05 – giá trị thường được giả định ở một số khu vực”.

Các mức tham chiếu khu vực ước tính dao động từ 1,031 ở miền nam sa mạc Sahara đến 1,063 ở Đông Nam Á và Đông Á; và 1,067 ở Châu Đại Dương.

Alkema thường xuyên hợp tác với các cơ quan của Liên hợp quốc để phát triển các mô hình thống kê để đánh giá và giải thích các xu hướng sức khỏe dân số và nhân khẩu học trên toàn cầu. Đối với nghiên cứu này, cùng với Alkema, các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Singapore và Phòng Dân số Liên hợp quốc đã biên soạn một cơ sở dữ liệu từ các đăng ký sinh tử, tổng điều tra và điều tra với 10.835 quan sát – 16.602 năm thông tin từ 202 quốc gia. Họ đã phát triển các phương pháp thống kê Bayes để ước tính SRB cho tất cả các quốc gia từ năm 1950 đến 2017.

“Chúng tôi thấy rằng sự mất cân bằng SRB ở 12 quốc gia kể từ năm 1970 có liên quan đến việc sinh ít hơn 23,1 triệu con gái so với dự kiến”, Alkema nói.

Phần lớn việc sinh ít các bé gái là ở Trung Quốc (11,9 triệu) và Ấn Độ (10,6 triệu). Các quốc gia khác được xác định có sự mất cân bằng SRB là Albania, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Hong Kong, Hàn Quốc, Montenegro, Đài Loan, Tunisia và Việt Nam.

Lan Phương (lược dịch)

Nguồn: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190416132053.htm