Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện bộ chỉ tiêu phục vụ đánh giá Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 1. Hoan thien bo chi tieu 107 KB 779