Ngoài những động lực kể trên còn xuất hiện những nhân tố nào hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới

Câu hỏi(Nhà Báo Mạnh Bôn-Báo đầu tư)Ngoài những động lực kể trên, theo ông, còn xuất hiện những nhân tố nào hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới?

(Nguồn:https://baodautu.vn/)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia (TCTK))

Trong giai đoạn tới, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao với nhiều động lực quan trọng, trong đó có đầu tư công và khu vực tư nhân. Phát triển kết cấu hạ tầng luôn được đặt ở vị trí trọng tâm trong các chủ trương, đường lối phát triển của Đảng, Nhà nước và luôn là lĩnh vực ưu tiên đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước.

Đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Động lực này ngày càng mạnh mẽ hơn sau khi Luật Đầu tư công (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 và tới đây, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư. Việc này sẽ tháo gỡ hàng loạt rào cản, vướng mắc để đầu tư tư nhân trong và ngoài nước tăng cường vào đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.