Ngoài Trung Quốc, số liệu XNK của Việt Nam có chênh lệch với các nước khác không?

Câu hỏi: Ngoài Trung Quốc, số liệu XNK của Việt Nam có chênh lệch với các nước khác không? (Nguồn: Báo cáo QH chêch lệch XNK hàng hóa TQ)

Trả lời:

(Tổng cục Thống kê) Về lý thuyết, so sánh số liệu XNK hàng hóa thường được thực hiện theo “phương pháp tấm gương”, theo đó xuất khẩu của nước A sẽ tương ứng nhập khẩu của nước B từ nước A. Trong thực tế trường hợp này rất hiếm xảy ra do sự khác biệt về thời điểm, phạm vi, trị giá thống kê và nước đối tác…giữa hai nước.

So sánh số liệu giữa Việt Nam và Trung Quốc, mức chênh lệch những năm gần đây khá lớn, đặc biệt là năm 2014: xuất khẩu của Việt Nam thấp hơn nhập khẩu của Trung Quốc 5 tỷ USD tương đương 33%; nhập khẩu của Việt Nam thấp hơn xuất khẩu từ Trung Quốc 20 tỷ USD tương đương 46%. Tuy nhiên so sánh số liệu của Việt Nam và các nước công bố tại cơ sở dữ liệu thương mại quốc tế của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (gọi tắt là UN-COMTRADE) thì mức chênh lệch với các đối tác là không nhiều, kể cả các đối tác lớn trừ Hồng Kông và Singapore chênh khá lớn vì đây là hai “cảng tự do”, hàng hóa ra vào không phải chịu thuế.