Người khuyết tật duy trì tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đạt mức kỷ lục, vượt xa người không khuyết tật tại Mỹ

Người khuyết tật duy trì tỷ lệ tham gia lực lượng lao động kỷ lục trong tháng 3, tiếp tục vượt trội so với người không khuyết tật, theo Xu hướng Quốc gia về Việc làm cho Người khuyết tật ngày nay—cập nhật nửa tháng (nTIDE), do Quỹ Kessler và Viện Người khuyết tật của Đại học New Hampshire phát hành (UNH-IOD).

Tỷ lệ này đã phản ánh sự phục hồi liên tục của nền kinh tế sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Số nTIDE hàng năm (so sánh tháng 3 năm 2022 với tháng 3 năm 2023)

Dựa trên dữ liệu từ Báo cáo Việc làm của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) được công bố ngày 10/4/2023, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người khuyết tật (độ tuổi 16–64) đã tăng từ 37,8% vào tháng 3 năm 2022 lên 40,2% vào tháng 3 năm 2023 (tăng 6,3% hay 2,4 điểm phần trăm).

Đối với người không khuyết tật (16–64 tuổi), tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cũng tăng từ 77,2% vào tháng 3 năm 2022 lên 77,6% vào tháng 3 năm 2023 (tăng 0,5% hay 0,4 điểm phần trăm). Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động phản ánh tỷ lệ phần trăm những người đang tham gia lực lượng lao động (đang làm việc, bị sa thải tạm thời, đang nghỉ phép hoặc đang tích cực tìm việc trong bốn tuần qua) so với tổng dân số (số người tham gia lực lượng lao động ).

“Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động không thay đổi so với tháng trước, 40,2% vào tháng 2 năm 2023 và tháng 3 năm 2023, cho thấy trong suốt đại dịch COVID-19, người khuyết tật vẫn tham gia lực lượng lao động và tiếp tục vượt trội so với người không khuyết tật”. Andrew Houtenville, tiến sĩ, giáo sư kinh tế và giám đốc nghiên cứu của UNH-IOD nhận xét. “Một số yếu tố có thể thúc đẩy sự tham gia ngày càng tăng của người khuyết tật, bao gồm tăng cơ hội việc làm và nhu cầu cấp thiết phải làm việc khi các gia đình phải đối mặt với giá cả lạm phát,” ông nói thêm.

Về việc làm, tỷ lệ việc làm trên dân số của người khuyết tật trong độ tuổi lao động (16–64 tuổi) đã tăng từ 34,1% vào tháng 3 năm 2022 lên 36,6% vào tháng 3 năm 2023 (tăng 7,3% hay 2,5 điểm phần trăm). Đối với những người trong độ tuổi lao động không bị khuyết tật (16–64 tuổi), tỷ lệ việc làm trên dân số cũng tăng từ 74,5% vào tháng 3 năm 2022 lên 74,9% vào tháng 3 năm 2023 (tăng 0,5% hay 0,4 điểm phần trăm). Tỷ số việc làm trên dân số là một chỉ số quan trọng phản ánh tỷ lệ phần trăm số người đang làm việc so với tổng dân số (số người đang làm việc chia cho số người trong tổng dân số nhân với 100).

John O’Neill, Ph.D., giám đốc Trung tâm Việc làm cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến ​​sự cải thiện hàng năm về tỷ lệ việc làm trên dân số cho cả người khuyết tật và người không khuyết tật từ tháng 3 năm 2022 đến năm nay”. và Nghiên cứu về Người khuyết tật tại Kessler Foundation. “Điều này có lẽ phản ánh sự trỗi dậy của nền kinh tế từ đại dịch COVID-19,” ông nói thêm.

Số nTIDE hàng tháng (so sánh tháng 2 năm 2023 với tháng 3 năm 2023)

So với tháng trước, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người khuyết tật (16–64 tuổi) không thay đổi từ tháng 2 năm 2023 đến tháng 3 năm 2023 ở mức 40,2%. Đối với người không khuyết tật (16–64 tuổi), tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng nhẹ từ 77,3% vào tháng 2 năm 2023 lên 77,6% vào tháng 3 năm 2023 (tăng 0,4% hay 0,3 điểm phần trăm).

Về việc làm, tỷ lệ việc làm trên dân số của người khuyết tật (16–64 tuổi) giảm nhẹ từ 36,9% vào tháng 2 năm 2023 xuống 36,6% vào tháng 3 năm 2023 (giảm 0,8% hay 0,3 điểm phần trăm). Đối với người không khuyết tật (16–64 tuổi), tỷ lệ việc làm trên dân số tăng từ 74,4% vào tháng 2 năm 2023 lên 74,9% vào tháng 3 năm 2023 (tăng 0,7% hay 0,5 điểm phần trăm).

Vào tháng 3, trong số những người lao động ở độ tuổi 16–64, 5.997.000 người lao động khuyết tật chiếm 4,0% trong tổng số 149.952.000 người lao động ở  Mỹ.

Nguyễn Quý (sưu tầm và dịch)

Nguồn: https://phys.org/news/2023-04-people-disabilities-labor-outperforming.html