Nguồn sức mạnh mới của thông tin cập nhật về hoạt động kinh tế

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan, Đại học Berkeley California và Đại học bang Arizona đã phát triển một cơ sở hạ tầng dữ liệu mới để đo lường hoạt động kinh tế.

Cơ sở hạ tầng sử dụng dữ liệu tổng hợp và không định danh (cá nhân) về các giao dịch và số dư tài khoản từ Check, một ứng dụng thanh toán trên điện thoại di động, để đưa ra các đo lường chính xác và toàn diện về chi tiêu và thu nhập của người tiêu dùng trên cơ sở hàng ngày.

Trong một bài báo số ra ngày 11 tháng 7 của Science, các nhà kinh tế Michael Gelman, Shachar Kariv, Matthew Shapiro, Dan Silverman, và Steven Tadelis báo cáo về những đo lường chính xác chi tiêu từ tiền lương được chuyển vào tài khoản và trợ cấp của chính phủ.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng liên quan đến những ngày khác nhau trong tháng, việc chi tiêu thay đổi đột ngột vào ngày lương được chuyển vào tài khoản và duy trì ở mức cao trong vài ngày tiếp theo. Với phần lớn các cá nhân thì việc chi tiêu thay đổi lớn không phải do khó khăn trong việc quản lý tiền của họ.Thay vì nó phản ánh sự tiện lợi của việc thanh toán các khoản tiền lớn, hóa đơn định kỳ ngay sau ngày trả lương. Các dữ liệu cho thấy khoản chi tiêu không định kỳ, đặc biệt là tại các cửa hàng thức ăn nhanh và cửa hàng cà phê khá ổn định qua các ngày của tháng.

Nghiên cứu, được hỗ trợ của Quỹ Alfred P. Sloan, nhằm mục đích sử dụng dữ liệu do các hộ gia đình và các doanh nghiệp tạo ra trong quá trình hoạt động bình thường của họ để đưa ra những đo lường kinh tế và nhân khẩu học mà có thể mở rộng phạm vi hiện có đang được tạo ra từ các cuộc điều tra. Những đo lường mới này có tiềm năng nâng cao tính kịp thời, tần suất, độ chính xác, và phạm vi của dữ liệu sẵn có để tìm hiểu hoạt động kinh tế.

Giáo sư Shapiro, Khoa Kinh tế, Đại học Michigan và giáo sư nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Xã hội, Đại học Michigan cho rằng “Các cơ quan chính phủ và các tổ chức nghiên cứu phải đổi mới phương pháp thu thập dữ liệu để nắm bắt lượng thông tin khổng lồ được các hộ gia đình và doanh nghiệp tạo ra khi họ thực hiện hoạt động kinh tế hàng ngày”.

“Thực hiện các cuộc điểu tra truyền thống ngày càng tốn kém, có xu hướng dẫn đến sự miễn cưỡng trả lời của các cá nhân.Dữ liệu xuất hiện tự nhiên, cho dù từ các tài khoản hoặc từ phương tiện truyền thôngxã hội, có tiềm năng giảmgánh nặng trả lời, giảm chi phí thu thập, và cải thiện chất lượng dữ liệu mà còn bảo mật được thông tin cá nhân. Các báo cáo điều tra về thu nhập, chi tiêu, và tài sản thường có sai số đáng kể. Các cuộc điều tra nên tập trung vào dữ liệu như kỳ vọng, sở thích, và thái độ vốn mang tính chủ quan hơn là yêu cầu người trả lời để ghi chép lại thông tin sẵn có từ tài liệu lưu trữ điện tử.”

Giáo sư Tadelis, Trường kinh doanh Berkeley Haas, Đại học Michigan nói rằng “Dữ liệu được tạo ra từ các ứng dụng tài chính trực tuyến và điện thoại di động như Check, cũng như dữ liệu từ phương tiện truyền thông xã hội, thị trường trực tuyến, và các trang thương mại điện tử, có thể được phân tích để giải quyết các câu hỏi mà các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, cá nhân phải trả lời để đưa ra quyết định tốt hơn”.

Các câu hỏi có thể được giải quyết với dữ liệu xuất hiện tự nhiên bao gồm:
• Chi tiêu của các cá nhân đáp ứng thu nhập như thế nào?

• Tại sao các cá nhân được hoàn thuế? Họ sử dụng tiền hoàn thuế để chi tiêu, tiết kiệm, hay trả nợ?

• Chi tiêu và thu nhập đang tăng lên hay giảm đi? Nền kinh tế có ở điểm chuyển không?

• Phản ứng của nền kinh tế trước những cú sốc như việc chính phủ chính thức đóng cửa năm 2013 là gì?

Theo giáo sư Shapiro thì việc đo lường kinh tế chính xác và kịp thời này sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách. Ông chỉ ra rằng, ngược lại, số liệu chính thức thường bị chậm hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí lâu hơn, dữ liệu xuất hiện tự nhiên có thể có ngay lập tức. Các nhà hoạch định chính sách như Cục dự trữ Liên bang cần được chuẩn bị để đưa ra quyết định trước hoạt động kinh tế thay đổi nhanh. Độ chính xác của số liệu ước tính từ dữ liệu tự nhiên đưa ra thông tin mới về sự phản ứng của các cá nhân đối với tác dụng kích thích kinh tế. Gelmanetal.thấy rằng phần lớn sự nhạy cảm của việc chi thanh toán rất rõ ràng là do sự phối hợp thời gian chi tiêu định kỳ. Do đó, sự phản ứng của nền kinh tế đối với sự kích thích tài chính như số tiền được giảm thuế có thể sẽ nhỏ hơn so với ước tính trước đây.

NTH

Nguồn: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140710141549.htm