Nhà thống kê chuyên nghiệp

Một nhà thống kê Ailen có vợ đẻ sinh đôi. Ông ta rất mừng và gọi điện cho mục sư để đăng ký làm lễ rửa tội cho các con.

Mục sư bảo: “Đem hai đứa trẻ đến nhà thờ, ta sẽ làm phép rửa tội cho chúng” .

Nhà thống kê – một chuyên gia đầu ngành về xây dựng cơ sở dữ liệu “chuẩn đối sánh” trả lời: “Không, chỉ cần rửa tội một đứa thôi, đứa kia phải ở nhà để làm đối sánh”./.

Vũ Liêm