Những biện pháp để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cần có từ phía Chính phủ và các Bộ, ngành

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền-TTXVN) Thưa ông, để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cần có những biện pháp gì từ phía Chính phủ và các Bộ, ngành? (Nguồn: https://bnews.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-cua-chinh-phu-voi-cac-dia-phuong-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong/153375.html)

Trả lời:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Thủ tướng Chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho các dự án công trình làm cơ sở thúc đẩy việc thực hiện và giải ngân nguồn vốn này ngay từ những tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch triển khai dự án; đồng thời, tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế dự án, đấu thầu, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân, tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn ngay từ những tháng đầu năm, không để dồn đến cuối năm. Đặc biệt, người đứng đầu các Bộ, ngành, Chủ tịch UBND các cấp địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động chỉ đạo xử lý những vướng mắc, bất cập trong triển khai các dự án đầu tư công…

Phóng viên: Cùng với các giải pháp của Chính phủ và các Bộ, ngành, theo ông, các đơn vị, dự án sử dụng vốn đầu tư công cần làm gì để đảm bảo yêu cầu giải ngân đúng tiến độ?

Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm: Theo tôi, các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công cần nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực về kỹ thuật và tài chính, kinh nghiệm để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Đẩy nhanh tiến độ thi công ngay từ những tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công trong suốt quá trình triển khai dự án để kịp thời xử lý trong phạm vi thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng dự án đầu tư.