Những người không hoạt động kinh tế ở EU: Họ là ai?

Năm 2016, trong khối Liên minh châu Âu (EU) có 89 triệu người từ 15 đến 64 tuổi không hoạt động kinh tế. Nói cách khác, gần 1/4 (27,1%) dân số ở EU trong độ tuổi 15-64 không tham gia vào thị trường lao động, họ không có việc làm nhưng cũng không thất nghiệp. Trong đó, những người có trình độ học vấn chiếm 35% tổng số người không hoạt động, những người nghỉ hưu chiếm 16%, những người bị bệnh nặng hoặc tàn tật chiếm 16%, những người làm công việc chăm sóc trẻ em hoặc người lớn bị tàn tật chiếm 10%. Tỷ lệ phụ nữ chiếm đa số trong nhóm này (60%) và có khoảng 8/10 người không hoạt động (78%) và họ tuyên bố rằng không muốn làm việc.

Trình độ giáo dục đóng vai trò khá quan trọng vì tỷ lệ người không hoạt động kinh tế ở EU giảm, trong khi trình độ giáo dục tăng lên. Năm 2016 gần một nửa (47%) những người trong độ tuổi 15-64 có trình độ học vấn thấp (trung học phổ thông) không hoạt động kinh tế, thì tỷ lệ này chỉ chiếm 24% đối với những người có trình độ học vấn trung bình và 12% với những người có trình độ học vấn cao (đại học).

Tỷ lệ người không hoạt động kinh tế cao nhất ở Ý, thấp nhất ở Thụy Điển

Trong các nước thành viên EU, Ý là nước có tỷ lệ người không tham gia thị trường lao động cao nhất (35,1%), tiếp đến là Croatia và Romania (34,4%), Bỉ (32,4%) và Hy Lạp (31,8%).

Tỷ lệ này thấp nhất là tại Thụy Điển (17,9%), tiếp theo là Đan Mạch (20,0%) và Hà Lan (20,3%). Điều đáng chú ý là tỷ lệ phụ nữ không hoạt động kinh tế cao hơn so với nam giới ở mỗi nước thành viên EU, mặc dù tỷ lệ này khác nhau giữa các tiểu bang.

Lan Phương (dịch)

Nguồn: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170705-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F