Những thách thức thống kê trong Thiên văn học hiện đại VIII (SCMA)

Hội nghị “Những thách thức thống kê trong thiên văn học hiện đại VIII” sẽ được tổ chức trực tiếp tại Đại học Bang Pennsylvania từ ngày 12 – 16 tháng 6 năm 2023. Đây là hội nghị thứ 8 trong chuỗi hội nghị liên ngành hàng đầu được tổ chức tại Bang Pennsylvania kể từ năm 1991. Hội nghị quy tụ các nhà thiên văn học, nhà thống kê, nhà khoa học dữ liệu máy tính để thảo luận về phương pháp tiên tiến và hiểu biết thêm của chúng ta về Vũ trụ.

Trước hội nghị là Trường hè hàng năm trong số liệu thống kê dành cho Nhà thiên văn học, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 6 năm 2023. Các trường học mùa hè được tổ chức hàng năm tại Bang Pennsylvania kể từ năm 2005. Ở đây cung cấp một chương trình chuyên sâu về suy luận thống kê bao gồm các chủ đề như nguyên tắc xác suất và suy luận, hồi quy, lựa chọn mô hình, lấy mẫu lại bootstrap, phân cụm và phân loại đa biến, phân tích dữ liệu Bayes, chuỗi Markov Monte Carlo (MCMC), phân tích chuỗi thời gian, thống kê không gian, mạng lưới thần kinh học sâu và học máy với rừng ngẫu nhiên.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại:https://sites.psu.edu/astrostatistics/scma8/

Phương Hoa (dịch)

Nguồn: https://www.isi-web.org/article/calls-announcements/statistical-challenges-modern-astronomy-viii