Những yếu tố nào để chứng tỏ tăng trưởng 6 tháng cuối năm tiếp tục cao và cả năm cán đích ở mức 6,7 – 6,8%?

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn – Báo đầu tư) Những yếu tố nào để chứng tỏ tăng trưởng 6 tháng cuối năm tiếp tục cao và cả năm cán đích ở mức 6,7 – 6,8%? (Họp báo 6 tháng 2018)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, TCTK) Khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp tới 48,9% vào GDP, trong 6 tháng đầu năm tăng 9,07%. Trong khu vực này, công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực trong 6 tháng đầu năm tăng 11,9% – cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2017 (tăng 8,4%). Trong 6 tháng cuối năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tiếp tục đà tăng trưởng, bởi tỷ lệ tồn kho bình quân 6 tháng đầu năm 2018 là 63,4% – mức tồn kho thấp hơn nhiều năm qua.

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo dao động trong khoảng từ 63% đến 65% là mức tối ưu, vì tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, không để thị trường khan hiếm hàng hóa, dẫn đến lạm phát. Tỷ lệ tồn kho trong 6 tháng đầu năm thấp đã chứng tỏ hoạt động sản xuất của khu vực chế biến, chế tạo rất hiệu quả, là tín hiệu để doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất trong 6 tháng cuối năm, tạo đà cho ngành công nghiệp chủ lực này tăng trưởng cao trong thời gian còn lại của năm 2018.

Hai yếu tố nữa để tin rằng GDP năm nay sẽ tăng trưởng 6,7-6,8% là Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) – chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động của ngành sản xuất – tăng từ mức 52,7 điểm trong tháng 4 lên 53,9 điểm trong tháng 5; số lượng đơn đặt hàng mới từ nước ngoài trong tháng 5/2018 đạt mức cao nhất kể từ tháng 3/2011.