Niên giám khu vực Eurostat – ấn bản năm 2020

Thông tin thống kê là một công cụ quan trọng để hiểu và định lượng tác động của các quyết định chính trị trong một lãnh thổ hoặc khu vực cụ thể.  Niên giám khu vực Eurostat 2020 cung cấp một bức tranh chi tiết liên quan đến một loạt các chủ đề thống kê giữa các vùng của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), cũng như các vùng của Vương quốc Anh, EFTA và các nước ứng cử viên gia nhập EU.

Mỗi chương trình bày thông tin thống kê dưới dạng bản đồ, số liệu và đồ họa, kèm theo phân tích mô tả nêu bật những phát hiện chính. Các chỉ tiêu khu vực được trình bày theo 13 chủ đề sau: dân số, sức khỏe, giáo dục, thị trường lao động, điều kiện sống, kinh tế, kinh doanh, nghiên cứu và đổi mới, xã hội số, du lịch, giao thông, môi trường và nông nghiệp.

Niên giám khu vực Eurostat cung cấp số liệu thống kê về nền kinh tế và con người ở các khu vực của EU. Các số liệu quốc gia không thể tiết lộ bức tranh đầy đủ và đôi khi là phức tạp về những gì đang xảy ra ở mức độ chi tiết hơn trong EU. Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 vào đầu năm 2020 đã làm thay đổi sâu sắc EU và thế giới, nó có thể có những ảnh hưởng lâu dài đến một loạt các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường trong những năm tới.

Những tác động này vẫn chưa được nhìn thấy trong ấn bản năm 2020 này, vì tất cả các kết quả thống kê đều đề cập đến những năm tham chiếu trước đó, nhưng đại dịch đã dẫn đến nhu cầu gia tăng đối với nhiều dữ liệu địa phương hơn để hỗ trợ phân tích thống kê ở cấp khu vực và địa phương.

Năm nay, chúng tôi vui mừng giới thiệu hai chương mới trong ấn phẩm: một chương về điều kiện sống, dựa trên dữ liệu từ cuộc khảo sát của EU-SILC có thể được sử dụng để phân tích sự tiến bộ liên quan đến Trụ cột Quyền xã hội của châu Âu; phần còn lại về môi trường và tài nguyên thiên nhiên, dựa trên nhiều loại dữ liệu có thể được sử dụng để đánh giá sự phát triển liên quan đến Thỏa thuận xanh châu Âu.

Chúng tôi cũng đang giới thiệu một sản phẩm mới Các khu vực ở châu Âu – thống kê được trực quan hóa, đây là một ấn phẩm kỹ thuật số trình bày một loạt các hình ảnh hóa dữ liệu sáng tạo để giúp người dùng khám phá các chỉ số kinh tế xã hội chính ở cấp khu vực. Ấn phẩm này sẽ được phát hành cùng với tuần lễ châu Âu lần thứ 18 của các khu vực và thành phố.

Niên giám khu vực Eurostat dựa trên dữ liệu gần đây nhất có sẵn, thường là cho năm 2018 hoặc 2019. Các phân tích được trình bày được hỗ trợ bởi một loạt các bản đồ, số liệu và đồ họa thông tin được thiết kế để làm nổi bật các khác biệt của khu vực.

Ấn phẩm có sẵn trực tuyến trong Giải thích thống kê trên trang web của Eurostat. Các số liệu mới nhất có thể được tải xuống từ cơ sở dữ liệu của Eurostat, nơi có thể tìm thấy nhiều dữ liệu được phân tách hơn và mới hơn.

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-HA-20-001?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fpublications%2Fstatistical-books