Ông có thể đo lường ra sao về sự đóng góp của các giải pháp cải cách của Chính phủ trong tăng trưởng kinh tế thời gian vừa qua?

Câu hỏi: (Nhà báo Phạm Huyền – Báo Vietnamnet) Thưa ông, ông có thể đo lường ra sao về sự đóng góp của các giải pháp cải cách của Chính phủ trong tăng trưởng kinh tế thời gian vừa qua? (Họp báo 9 tháng 2017)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Tôi phải nói rằng mức tăng trưởng trong quý III cũng như 9 tháng gần đây là rất ngoạn mục. Chúng tôi đánh giá nguyên nhân cơ bản đầu tiên là đổi mới cơ cấu của nền kinh tế đặc biệt đổi mới rất mạnh trong nông nghiệp.

Thứ hai, kết quả này đạt được là do vai trò của Nhà nước kiến tạo. Để định lượng là bao nhiêu thì rất khó, nhưng hiệu quả của Nhà nước kiến tạo có thể thấy qua nhiều yếu tố.

Đầu tiên là môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thể hiện qua số lượng doanh nghiệp mới thành lập trong 9 tháng đầu năm nay là khoảng 94 nghìn doanh nghiệp, cộng với số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tổng số doanh nghiệp là 115 nghìn doanh nghiệp. Chính nhờ môi trưởng đầu tư kinh doanh rất tốt, số vốn của các doanh nghiệp mới thành lập cũng như các doanh nghiệp đã thành lập bỏ thêm vốn vào nền kinh tế tăng rất mạnh so với 9 tháng của các năm trước.

Yếu tố thứ hai là môi trường đầu tư cho các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài. Có thể nói trong 9 tháng, mặc dù số lượng dự án không nhiều, nhưng số lượng vốn mới đăng kí và cả số lượng vốn của các dự án đã đầu tư ở Việt Nam bỏ ra đầu tư thêm đã đạt mức cao, vượt qua cả con số của cả năm 2016.

Một yếu tố nữa là thể hiện qua xuất – nhập khẩu, Nhà nước kiến tạo qua việc tìm kiếm thị trường. Xuất nhập khẩu tháng 8 và tháng 9 lần đầu tiên lập kỷ lục, tức xuất khẩu 1 tháng đạt trên 19 tỷ đô la.

Vai trò kiến tạo của Nhà nước còn thể hiện qua việc cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm một số thủ tục trong kinh doanh, ví dụ điển hình như Bộ Công Thương vừa công bố phương án cắt giảm 675 thủ tục và các bộ ngành khác cũng đang đẩy mạnh cắt giảm. Cho nên, xu hướng tăng trưởng kinh tế hiện nay có thể nói là xu hướng thể hiện hiệu quả của Nhà nước kiến tạo.