Ông khẳng định rằng, số liệu GDP và GRDP do Tổng cục Thống kê công bố là khách quan, trung thực?

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn – Báo Đầu tư) Ông khẳng định rằng, số liệu GDP và GRDP do Tổng cục Thống kê công bố là khách quan, trung thực? (Họp báo 6 tháng 2017)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Đúng vậy, nhưng phải lưu ý con số ước tính, sơ bộ, chính thức và các con số này có thể không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ, ngày 29/6 vừa qua, chúng tôi công bố GDP ước tính 6 tháng đầu năm tăng 5,73% và con số này có thể thay đổi khi có con số sơ bộ được công bố vào ngày 29/9/2017.

Tương tự, ngày 29/3/2017, Tổng cục Thống kê công bố GDP tăng trưởng quý I/2017 là 5,1%, nhưng đến ngày 29/6/2017 điều chỉnh thành tăng 5,15%. Tôi khẳng định, con số GDP tăng trưởng 5,15% không phải là sự điều chỉnh chủ quan, duy ý chí, hay chịu bất cứ tác động nào, mà đây là con số sơ bộ, chính xác hơn so với con số ước tính trước đó vì có thêm dữ liệu.

Nếu không khách quan, trung thực, thì Tổng cục Thống kê đã công bố tốc độ tăng trưởng GDP năm 2016 cao hơn 6,21%, vì có rất nhiều yếu tố để chứng minh GDP năm 2016 tăng cao hơn 6,21%, như có 110.000 doanh nghiệp được thành lập, thu hút đầu tư nước ngoài (cả gián tiếp lẫn trực tiếp) rất ấn tượng, tín dụng tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây…