Phân phối thu nhập của Mỹ: kẻ thắng và người thua

Người dân trên khắp thế giới đã trải qua gần sáu tháng đứng trước các trường đại học, công viên, ngân hàng, và thậm chí cả Wall street để công khai phản đối sự bất mãn của họ đối với sự bất bình đẳng kinh tế. Nhưng sự khác biệt thực sự tồn tại giữa người giàu và người nghèo ở Hoa Kỳ như thế nào? Theo một nghiên cứu mới đây, sự khác biệt này có thể nhiều hơn bạn nghĩ.

Một nghiên cứu gần đây được công bố trong Tạp chí Kinh tế chính trị cấp tiến[1] (do  SAGE xuất bản), đã phân tích các cuộc điều tra hộ gia đình Mỹ từ cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Giáo sư John J. Hisnanick1, Vụ Thống kê kinh tế nhà ở và hộ gia đình, Văn phòng Tổng điều tra Liên bang, Washington, DC, Mỹ đã xem xét sự khác biệt giữa năm nhóm dân số Mỹ theo tổng thu nhập và thấy rằng khi nền kinh tế Mỹ thịnh vượng, có một dòng chảy ngược lên các hộ gia đình trong nhóm ngũ phân vị trên, trong khi phần lớn các hộ gia đình ở nhóm giữa, và ở nhóm thu nhập thấp hơn không thấy có sự gia tăng về thu nhập nào. Tất nhiên, điều này ảnh hưởng đến các hộ gia đình Mỹ khi nền kinh tế chậm lại.

Theo tác giả, dữ liệu cho thấy rằng “những người ở phía dưới … bị mắc kẹt ở đó, và trong một số trường hợp thậm chí trượt sâu hơn vào đói nghèo, tiếp tục phủ nhận những kết quả lạc quan đề xuất bởi tư duy kinh tế thông thường.”

Tác giả đã phân tích dữ liệu từ các cuộc điều tra hơn 60.000 hộ gia đình Mỹ được thực hiện định kỳ trong thời kỳ 1996-2003. Ông lưu ý rằng trong suốt thời kỳ này, các gia đình Mỹ đã phải điều chỉnh một số thay đổi đáng kể trong nền kinh tế từ thời kỳ thặng dư và tỷ lệ thất nghiệp thấp sang thời kỳ khi nền kinh tế giảm chậm đáng kể. Thật thú vị, khi nền kinh tế Mỹ thịnh vượng trong những năm 1990, thì chỉ có thu nhập của các hộ gia đình giàu thể hiện sự tăng trưởng này.

Tác giả viết “Điều đó có thể được lập luận rằng các hộ gia đình ở phần trên của phân phối thu nhập có được vị trí tốt hơn, hoặc thậm được chí được ưu ái để gặt hái lợi ích từ sự tăng trưởng, nới rộng thêm khoảng cách thu nhập giữa người giàu và người nghèo”.

Ngược lại, ngay cả trong thời kinh tế thịnh vượng, thì các tầng lớp người nghèo hơn bị hạn chế tiếp cận với các nguồn tài nguyên mà có thể giúp cải thiện vị trí của họ. Ví dụ, trong khi tiến bộ công nghệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thì chúng không mang lại lợi ích như nhau cho tất cả các hộ gia đình.

NTH
Nguồn: US income distribution winners and losers

February 28th, 2012 in Other Sciences / Economics & Business

http://www.physorg.com/news/2012-02-income-winners-losers.html


[1] Review of Radical Political Economics