Phát biểu về thống kê

• Khoa học thống kê nghĩa là đừng bao giờ nói bạn chắc chắn.
• Một người ăn một con gà. Người kia nhịn đói. Trung bình mỗi người ăn nửa con gà.
• Thống kê: là một khoa học duy nhất có thể làm cho các chuyên gia khác nhau đưa ra những kết luận khác nhau dựa trên những con số giống nhau. (Evan Esar)
• Con số thống kê như những bộ đồ bikini, những gì nó lộ ra thật đáng chú ý, nhưng những gì nó che giấu mới là cốt yếu. (Aaron Levenstein)
• Các nhà nghiên cứu kết luận là cứ trong 4 người thì có một người bị rối loạn các kiểu về tâm thần. Hãy nghĩ về 3 người bạn thân nhất của bạn. Nếu họ ổn thì người đó chính là bạn (Rita Mae Brown)
• Có hai kiểu thống kê, một đó là cái mà bạn tìm, kiểu kia là cái mà bạn tạo ra. (Rex Stout)
• Tôi rất ghét số trung bình. Tôi (chỉ) thích từng cái riêng lẻ. Một người ăn một ngày sáu bữa. Ngày sau không có bữa nào. Trung bình một ngày anh ta ăn ba bữa. Đó chắc chắn không phải là một cách sống tốt. (Louis De Brandeis)
• Định mệnh cười vào mặt xác suất. (Lytton E.G. Bulwer)
• Một thằng ngu phải có lúc nào đó đúng, do ngẫu nhiên. (William Cowper)
• Cứ tra tấn dữ liệu đi, nó sẽ khai ra hết. (Gregg Easterbrook)
• Anh ta dùng thống kê như một kẻ say rượu sử dụng cột đèn, để được tựa vào chứ không phải để được chiếu sáng. (Andrew Lang)
• Đừng đặt niềm tin của bạn vào những gì nhà thống kê nói cho đến khi bạn xem xét cẩn thận những gì anh ta không nói. (William W. Watt)
• Thế là người đàn ông lại chết ở một con sông mà độ sâu trung bình chỉ là 1 mét. (W.I.E. Gates) (lại trung bình cộng 🙂
• Trung bình mỗi người có một tinh hoàn. (Des McHale)
• Một cái chết là một thảm kịch, triệu cái chết là thống kê. (J. Stalin nói với Churchill tại Postdam, 1945 (?))
Nguồn: http://statistics.vn

Đoàn Dũng