Phiên họp lần thứ 20 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN (SCPC20)

Sáng ngày 05/8/2020 Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối (SCPC) và Hệ thống Thống kê ASEAN (ASEANstats) tiến hành họp trực tuyến SCPC20. Tổng cục Thống kê Việt Nam là đơn vị chủ trì cuộc họp diễn ra trong 2 buổi sáng ngày 05 và 06/8/2020.

Thành phần tham dự bao gồm: (1) Các quốc gia thành viên ASEAN (AMS); (2) Thành viên của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối thuộc Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN; (3) Ban thứ kí ASEAN; (4) Đại diện Tổng cục Thống kê (TCTK) có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến; thành viên Nhóm SCPC của TCTK; đại diện Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế, Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

Mục tiêu của cuộc họp bàn về 3 vấn đề chính sau:

1. Thảo luận các chủ đề quan trọng cần ý kiến và sự thống nhất của SCPC;

2. Báo cáo tiến độ thực hiện các hoạt động ưu tiên cần trình bày kết quả tại Hội nghị Ủy ban Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN lần thứ 10 (ACSS10) dự kiến tổ chức trong tháng 10/2020 tại Hà Nội;

3. Thảo luận các hoạt động cần thực hiện tiếp theo để chuẩn bị cho ACSS10.

Phát biểu khai mạc tại phiên họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến mong muốn các thành viên tham gia cuộc họp trực tuyến SCPC20 tích cực đóng góp và thảo luận về các chủ đề quan trọng chuẩn bị tốt cho ACSS10 và các vấn đề mới nổi trong cộng đồng thống kê ASEAN. Ông nhấn mạnh năm 2020 là một cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển của khu vực trong lĩnh vực thống kê, đồng thời đánh dấu 10 năm thành lập Ủy ban Thống kê cộng đồng ASEAN và kỷ niệm Ngày thống kê thế giới lần thứ 3. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp nhiều cuộc họp đã không thực hiện được theo kế hoạch đề ra.

Sau phần phát biểu khai mạc, chủ trì phiên họp bà Hoàng Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế điều hành phiên họp. Trong sáng ngày 05/8/2020, phiên họp tập trung thảo luận 6 chương trình nghị sự sau: (1) Cơ sở dữ liệu online và báo cáo cơ bản các chỉ tiêu phát triển bền vững ASEAN; (2) Khung khái niệm về tiềm năng sử dụng Dữ liệu lớn để cải thiện thống kê chính thức ACSS; (3) Khung khái niệm về các sáng kiến/hoạt động ASEAN – giúp – ASEAN; (4) Thảo luận và thống nhất chương trình nghị sự ACSS10 tại Việt Nam; (5) Thông cáo chung của ACSS10; (6) Đồ hoạ chuyển động cho ACSS10. Các chương trình trên đã được các thành viên thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thời gian hoàn thành. Ngoài ra phiên họp cũng thảo luận về tăng cường chất lượng dữ liệu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đối với thống kê chính thức. Còn 3 chương trình nghị sự sẽ được thảo luận tiếp vào sáng ngày 06/8/2020.

Một số hình ảnh cuộc họp trực tuyến:

 Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu khai mạc

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến đầu cầu Việt Nam

Khương Duy