Phiên họp toàn thể lần thứ 71 của Hội nghị các nhà thống kê châu Âu

Phiên họp sẽ bao gồm một phần chính thức được tổ chức tại Palais des Nations, Geneva, Thụy Sĩ từ 14h30 Thứ Năm, ngày 22 tháng 6 năm 2023 đến 17h30 Thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2023 và một phần không chính thức vào Thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, 2, rue André-Pascal, 75016 Paris, France. Phần chính thức sẽ có phiên dịch đồng thời bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga.

Đăng ký tại đây: https://indico.un.org/event/1002149/

Hội thảo CES không chính thức vào ngày 28 tháng 6

Chương trình nghị sự và thời gian biểu tạm thời

Phần 2 – Công việc của Nhóm cấp cao về hiện đại hóa thống kê chính thức

Phần 3 – Hướng tới các công nghệ mã nguồn mở

Phần 4 – Điều phối công tác thống kê quốc tế tại Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc khu vực Châu Âu

Phần 5 – Các báo cáo, hướng dẫn và khuyến nghị được chuẩn bị dưới sự bảo trợ của Hội nghị

Phần 6 – Truy cập vào dữ liệu riêng tư

Phần 7 – Chương trình làm việc của tiểu chương trình Thống kê của UNECE

Phần 8 – Đạo đức dữ liệu – yếu tố quyết định chính về khả năng chấp nhận của xã hội

Phần 9 – Tính kịp thời, mức độ chi tiết và tần suất của số liệu thống kê chính thức

Phần 10 – Bầu cử Văn phòng của Hội nghị Thống kê Châu Âu

Tải xuống tất cả tài liệu được đính kèm tại đây: https://unece.org/media/documents-download/events/376949

Thu Hương (dịch)

Nguồn: https://unece.org/info/events/event/376949