Phiên làm việc về Thống kê di cư

Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu (UNECE) và Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) sẽ phối hợp tổ chức Phiên làm việc về Thống kê di cư từ chiều ngày 29 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019. Cuộc họp sẽ được tổ chức tại Palais des Nations, Avenue de la Paix 8, Geneva, Thụy Sỹ.

Ngay trước Phiên làm việc, từ ngày 28 đến sáng ngày 29 tháng 10 năm 2019, UNECE sẽ tổ chức Hội thảo về đo lường di cư và lưu chuyển tiền tại các quốc gia Đông Âu, Kavkaz và Trung Á. Thông tin và tài liệu liên quan đến Hội thảo sẽ có tại: https://www.unece.org/index.php?id=50806

Phiên làm việc sẽ cho phép các quốc gia trao đổi kinh nghiệm về các phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thu thập, xử lý, sử dụng và phổ biến dữ liệu liên quan đến thống kê di cư quốc tế, cũng như cải thiện việc đo lường quy mô, đặc điểm và tác động của di cư quốc tế trong khu vực UNECE và hơn thế nữa.

Chương trình Phiên làm việc sẽ bao gồm tất cả hoặc một phần của các chủ đề quan trọng được liệt kê dưới đây:

a) Định nghĩa về dân số và di cư

b) Tích hợp dữ liệu để đo lường di cư

c) Sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian để thống kê di cư

d) Phương pháp và công cụ mới để đo lường di cư

e) Truyền thông và sử dụng số liệu thống kê di cư

f) Trao đổi dữ liệu và thống kê phản chiếu[1]

g) Đo lường người di cư và các nhóm người di cư khó tiếp cận

Chi tiết xem tại: https://www.unece.org/index.php?id=50804

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.10/2019/mtg1/02._ InfoNote_Migration_workshop_2019.pdf


[1] Thương mại của các quốc gia không có dữ liệu đầy đủ vì vậy chúng đã được xây dựng lại trên cơ sở dữ liệu được báo cáo bởi các quốc gia đối tác và số liệu thống kê thu được được gọi là thống kê phản chiếu