Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với ngành thống kê

Sáng nay (16/8/2016) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê. Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và toàn bộ lãnh đạo các Vụ, Viện và một số Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW tham dự buổi làm việc của Phó Thủ tướng.

Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm đã báo cáo những hoạt động chủ yếu và kết quả đạt được trong 5 năm qua; đồng thời cũng nêu ra những hạn chế của ngành cần được khắc phục trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm kiến nghị, Chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt lãnh đạo các cấp ở địa phương “nói không với bệnh thành tích” và “không gây áp lực” cho ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê. Đề nghị Chính phủ yêu cầu các địa phương chỉ sử dụng và công bố số liệu thống kê theo quy định của Luật Thống kê; đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ lùi thời gian họp định kỳ hàng tháng của địa phương để giúp các Cục Thống kê cấp tỉnh thu thập, tính toán và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác hơn; đề nghị Chính phủ đưa nhiệm vụ soạn thảo Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê vào Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Đề án này sẽ được phê duyệt vào tháng 12/2016.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam đã có Chiến lược thống kê giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030, Luật Thống kê (sửa đổi). Thống kê là công cụ quản lý vĩ mô rất quan trọng, giúp Chính phủ, các tổ chức đo lường, đánh giá, dự báo, phân tích và lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, đo lường và đánh giá hiệu quả nền kinh tế. “Đây là ngành quan trọng để kiểm tra, giám sát nền kinh tế”, Phó Thủ tướng cho biết.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh ngành thống kê trong mọi thời kỳ phải phấn đấu nâng cao chất lượng và độ tin cậy của chỉ tiêu thống kê và coi đây là công việc có tính chất quyết định tới vai trò của ngành đối với xã hội và nền kinh tế. “Không có thông tin thì không thể ra quyết định được”, Phó Thủ tướng nói.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng gợi mở nhiều vấn đề để ngành thống kê cùng các bộ, ngành làm rõ hơn nữa về hoạt động chuyên môn thống kê, như: phạm vi thống kê ở khu vực kinh tế phi chính thức; các số liệu về lao động, việc làm, thất nghiệp… góp phần đánh giá rõ hơn các khu vực kinh tế.

Phó Thủ tướng cũng nêu lên 3 bất cập chủ yếu của ngành Thống kê: (1) Nhận thức của xã hội cũng như một số bộ phận trong Ngành về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thống kê chưa đúng mức; (2) Sản phẩm thống kê chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống đòi hỏi, nhất là số liệu thống kê chi tiết phục vụ điều hành tác nghiệp; (3) Phối hợp, chia sẻ dữ liệu còn nhiều bất cập, tình trạng cát cứ thông tin vẫn còn phổ biến.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ định hướng: Hoàn thiện hệ thống thống kê theo hướng hiện đại, chất lượng, hiệu quả; đồng thời thực hiện 4 hóa (đồng bộ hóa, chuẩn hóa, qui trình hóa, CNTT hóa). Đa dạng hóa sản phẩm thống kê, nâng cao chất lượng thống kê, trong đó tính kịp thời của thông tin thống kê rất có giá trị trong điều hành, ra quyết định. Minh bạch và công khai phương pháp tính sẽ tạo niềm tin và để giám sát.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận: Cơ bản tán thành các kiến nghị của Tổng cục Thống kê, Văn phòng Chính phủ sẽ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng đế các bộ, ngành thực hiện các kiến nghị của tổng cục Thống kê.

Đoàn Dũng