Phòng Nghiên cứu khoa học và Chiến lược phát triển Thống kê họp trực tuyến tháng 3 năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, ngày 31/3/2020, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã bố trí công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà và tăng cường tổ chức họp trực tuyến để hạn chế tiếp xúc, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng Viện KHTK, ngày 31/3/2020, Phòng Nghiên cứu khoa học và Chiến lược phát triển thống kê (NCKH&CLPTTK) đã tổ chức họp Phòng trực tuyến để báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công tác tháng 3/2020 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 4/2020. Ông Nguyễn Văn Thụy, Phó Viện trưởng phụ trách Phòng NCKH&CLPTTK chủ trì cuộc họp. Lãnh đạo và các viên chức của Phòng NCKH&CLPTTK cùng tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các viên chức Phòng NCKH&CLPTTK đã báo cáo Phó Viện trưởng phụ trách về tiến độ và kết quả thực hiện các công việc đã thực hiện trong tháng 3/2020 theo từng lĩnh vực công việc chủ yếu được giao như: thu thập, xử lý dữ liệu và tính toán CPI từ nguồn dữ liệu lớn; nghiên cứu tổng quan về ứng dụng dữ liệu di động phục vụ thống kê nhà nước; dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam; chuẩn bị cho đánh giá tác động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam; và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Viện KHTK giao.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Thụy chỉ đạo trong tháng 4 Phòng NCKH&CLPTTK tập trung thực hiện một số công việc chủ yếu như: tiếp tục thu thập dữ liệu và tính toán CPI từ nguồn dữ liệu lớn; nghiên cứu kinh nghiệm cụ thể của các nước trong việc sử dụng dữ liệu di động để tính toán các chỉ tiêu thống kê du lịch, di cư; lấy ý kiến góp ý các đơn vị, bộ, ngành và địa phương đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam; xây dựng khung đánh giá và chỉ tiêu đánh giá tác động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam.

Hình ảnh họp trực tuyến của Phòng NCKH&CLPTTK:

Đinh Bá Hiến


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: