Phương pháp mới dự báo sinh viên đại học bỏ học

Theo số liệu báo cáo năm CYD 2008, tỷ lệ sinh viên các trường đại học bỏ học cao, từ 30% đến 50%, và là một trong số những vấn đề lớn nhất hiện nay đang xảy ra ở các trường đại học của Tây Ban Nha.

Nghiên cứu đầu tiên này được công bố trên tạp Máy tính và Giáo dục phân tích cơ sở dữ liệu sinh viên vào trường và hồ sơ học tập của họ từ năm 1992 đến 2009, bằng mô hình hồi quy logistic cho phép tính được xác suất bỏ học của một sinh viên là người mới vào học hoặc sinh viên dự học hiện nay.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích số liệu dự học của 10844 sinh viên khoa Khoa học Máy tính, 25745 sinh viên khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh và 39241 sinh viên khoa Triết học và Nghệ thuật. Tỷ lệ bỏ học của sinh viên Khoa học Máy tính và khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh là hơn 40%, khoa Triết và Nghệ thuật là hơn 60%.

Bà Inmaculada Roldán tác giả của nghiên cứu và là một nhà nghiên cứu của Khoa Thống kê và Nghiên cứu hoạt động, Đại học Jaén giải thích: “Ngày nay, nhiều trường đại học giới thiệu Kế hoạch Hành động Dạy học (Tutorial Action Plans – TAP) để hướng dẫn sinh viên của họ. Nếu một trường đại học tính được số sinh viên có nguy cơ bỏ học lớn nhất, thì TAP sẽ có hiệu quả nhiều hơn”.

Sinh viên có điểm thi vào trường thấp, hoặc sinh viên bắt đầu học sau tuổi 25 chứng tỏ xác suất bỏ học cao hơn; Thực tế, những sinh viên bỏ học ở bậc đại học có xu hướng bắt đầu học khi họ trên 20 tuổi.

Trong 3 khoa nghiên cứu, sinh viên khoa Triết học và Nghệ thuật có tuổi vào trường cao nhất, điểm vào trường thấp nhất, và tỷ lệ cao nhất của sinh viên thi đỗ vào trường đối với những người trên 25 tuổi (14,4%), trong khi số liệu ở mức 10% đối với hai khoa khác.

Nghiên cứu về cha, mẹ và giáo viên được xem như một yếu tố quyết định việc bỏ học của giáo dục đại học. Các chuyên gia khẳng định “nhiều nghiên cứu thấy rằng ảnh hưởng của gia đình là một điểm nhấn, khi nó tạo áp lực rất mạnh lên sinh viên mà họ không thể giải quyết, khiến cho họ bỏ học”.

Trong 23 biến nghiên cứu, thực hiện, thành công và điểm bình quân là các biến có quan hệ chặt chẽ tới bỏ học và thể hiện rằng “mức độ thực hiện và thành công càng ít, thì xác xuất bỏ học càng cao”. Giới tính và nguồn gốc địa lý là hai biến ít liên quan đến bỏ học nhất”.

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091006113005.htm

NTH