Phương pháp thống kê của TCTK sẽ được tính toán như thế nào đối với các thành tố rất khó tính toán như hoạt động mại dâm? Hoạt động tham nhũng có đưa vào tính toán không?

Câu hỏi: (PV-Báo tuổi trẻ TP HCM) Tổng cục Thống kê cho biết kế hoạch xây dựng các danh mục hoạt động kinh tế trong phạm vi của thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, phương pháp thống kê của Tổng cục Thống kê sẽ được tính toán như thế nào đối với các thành tố rất khó tính toán như hoạt động mại dâm? Hoạt động tham nhũng có đưa vào tính toán không? (Họp báo công bố Đề án khu vực kinh tế phi chính thức ngày 20/02/2019)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK)

Theo Đề án mà Thủ tướng đã phê duyệt, trong năm 2019, TCTK phối hợp với bộ, ngành để xác định cụ thể từng hoạt động nào của các thành tố, những thành tố gồm những hoạt động nào trên cơ sở nhận diện hết đầy đủ các hoạt động sau đó trao đổi với các bộ ngành xác định những hoạt động đó theo quy định khu vực kinh tế chưa được quan sát thì Thống kê Việt Nam sẽ tính toán. Chúng tôi cũng không tham vọng đã xác định xong các danh mục, nội dung các hoạt động của các thành tố để thu thập thông tin hết được mà phải có lộ trình thực hiện.

Về hoạt động mại dâm hay buôn bán ma túy, buôn bán hàng giả, buôn lậu qua biên giới… lúc đó Thống kê Việt Nam xác định xem đưa vào tính toán cái gì, ngay các nước trên thế giới hoạt động mại dâm là hoạt động bình thường như: Hà Lan, Thái Lan, người ta quản lý hoạt động đó và đưa vào thu thập tính toán. Tất cả các hoạt động mạng lại thu nhập theo khái niệm sản xuất mà tính toán trong tài khoản quốc gia, nhưng hiện nay với Việt Nam không thừa nhận do không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, có thể TCTK sẽ xác định hoạt động đó là hoạt động kinh tế bất hợp pháp và chưa chắc Thống kê Việt Nam sẽ đưa vào tính toán.

Về hoạt động tham nhũng, đây không phải là hoạt động sản xuất, trước hết ta phải xác định hoạt động gì nằm trong phạm trù của sản xuất, tham nhũng không phải là hoạt động sản xuất.