Phương pháp thống kê xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của Việt Nam có đúng chuẩn mực quốc tế không?

Câu hỏi: Phương pháp thống kê xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của Việt Nam có đúng chuẩn mực quốc tế không? (Nguồn: Báo cáo QH chêch lệch XNK hàng hóa TQ)

Trả lời:

(Tổng cục Thống kê) Trước hết cần khẳng định phương pháp thống kê XNK hàng hóa của Việt Nam áp dụng theo đúng chuẩn mực của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc ban hành năm 2010 (quy định trong Cẩm nang thống kê XNK hàng hóa, khái niệm và định nghĩa năm 2010 – IMTS 2010) với những tiêu chí cơ bản:

– Nguồn số liệu chính là tờ khai hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa do Tổng cục Hải quan thu thập, tổng hợp và báo cáo;

– Phạm vi thống kê bao gồm các hàng hóa mua bán thông thường, được đưa ra (xuất khẩu), đưa vào (nhập khẩu) lãnh thổ kinh tế của Việt Nam, tuy nhiên không bao gồm những hàng hóa được đưa vào tạm thời mà không sử dụng để sản xuất hay tiêu dùng của Việt nam như: hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh, chuyển tải qua Việt Nam…rồi sau đó đi sang nước khác.

– Trị giá thống kê xuất khẩu được tính theo giá loại FOB (free on board) là giá giao hàng tại biên giới Việt Nam. Trị giá nhập khẩu được tính theo giá loại CIF (cost, insurance and freight) bao gồm giá của hàng hóa, chi phí vận tải, bảo hiểm hàng hóa về đến biên giới Việt nam.

– Về nước đối tác: xuất khẩu hàng hóa tính theo “nước cuối cùng hàng đến” – nước mà tại thời điểm khai hải quan, người xuất khẩu biết được hàng sẽ được chở đến đó để bốc dỡ, không tính nước mà hàng hóa trung chuyển. Nhập khẩu hàng hóa tính theo “nước xuất xứ” – nước mà tại đó hàng hóa được nuôi trồng, khai thác, sản xuất hoặc chế biến, theo quy tắc xuất xứ của nước nhập khẩu. Tuy nhiên cần lưu ý là quy tắc xuất xứ của từng nước có một số khác biệt.

Thống kê Việt Nam thường xuyên thực hiện nghĩa vụ cung cấp số liệu cho Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc và một số tổ chức quốc tế. Do áp dụng theo quy định của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc, số liệu thống kê XNK của Việt Nam hoàn toàn so sánh được với số liệu của các nước trong khuôn khổ cơ sở dữ liệu UN-COMTRADE