Quan hệ đối tác mới bằng việc ra mắt dữ liệu phát triển tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc

Đối tác toàn cầu cho Dữ liệu phát triển bền vững đã được đưa ra vào cuối tháng 9 tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc ở New York, nơi phát triển chương trình nghị sự sau năm 2015 của Liên Hợp Quốc – Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs1) – đã chính thức được thông qua.

SDGs là một tập hợp của 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu nhằm đẩy lui đói nghèo, bất bình đẳng và chiến đấu chống lại biến đổi khí hậu trong vòng 15 năm tới. Tuy nhiên, việc có dữ liệu tốt hơn và dễ tiếp cận hơn là điều cần thiết để đo lường sự thành công của những mục tiêu. Theo một báo cáo gần đây, khoảng cách đã được xác định khi cố gắng đo lường sự tiến bộ của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs2) và một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới gần đây cho thấy gần một nửa số nước có thu nhập thấp và trung bình có đủ dữ liệu để theo dõi tỷ lệ đói nghèo (2002- 2011).

Các chính phủ, cộng đồng khoa học, các cộng đồng dữ liệu và các công ty khu vực tư nhân tạo nên đối tác toàn cầu đã cam kết sẽ làm việc cùng nhau để đạt được những SDGs vào năm 2030. Các chính phủ đã đăng ký bao gồm Anh, Mỹ, Pháp, Mexico và Kenya. Một số cộng đồng dữ liệu cũng đã đăng ký, trong đó có Viện Dữ liệu mở, DataKind và Viện thống kê quốc tế. Các công ty tư nhân như Barclays, IBM, Telefonica, Orange và Mastercard cũng cam kết hỗ trợ. Mỗi tổ chức đã vạch ra những điều cam kết với SDGs và sẽ có trên trang web data4sdgs.org. RSS3 hiện cũng đang tìm kiếm cam kết hỗ trợ có thể thực hiện như thế nào .

Phát biểu tại buổi ra mắt, Bộ trưởng Phát triển quốc tế của chính phủ Anh, Justine Greening, cho biết: “Dữ liệu tốt hơn là nền tảng nếu chúng ta đạt được những tham vọng mà chúng ta đang đăng ký tại New York này. Có quá nhiều người dân rất nghèo, những người đang ở xa nhất phía sau – cũng là vô hình nhất. Đó là điều cần thiết mà chúng ta có đầy đủ dữ liệu tách biệt nếu chúng ta xác định và tiếp cận họ.”

Trong khi đó, các quan hệ đối tác Paris214 –  cơ quan được thành lập bởi Liên Hiệp Quốc, EC, OECD, IMF và Ngân hàng Thế giới để tập trung đặc biệt vào việc xây dựng năng lực thống kê quốc gia và là một thành viên của Đối tác Dữ liệu toàn cầu mới – đã cảnh báo rằng giám sát SDG  có thể sẽ rủi ro.  Báo cáo PRESS về thống kê phát triển (PDF) cho thấy rằng sự hỗ trợ thống kê là 448 triệu USD trong năm 2013 – ít hơn 120 triệu trong năm 2011 và 2012, mặc dù nó cũng chỉ ra rằng điều này có thể là do biến động chung chứ không phải là một xu hướng chung.

Chú thích

SDGs: Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals)

MDGs2 : Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (Millennium Development Goals)

RSS3 : Hiệp hội Thống kê Hoàng gia (Royal Statistical Society)

Paris214: Đối tác cho phát triển thống kê trong thế kỷ 21 (Partnership in Statistics for Development in the 21st Century)

Vương Thanh (lược dịch)

Nguồn: http://www.statslife.org.uk/news/2495-global-partnership-for-sustainable-development-data-launches-at-un-summit