Quy định và hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Ngày 26/6/2014, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK đã tham dự Hội thảo về Dự thảo Thông tư Quy định và hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức. Hội thảo này do Bộ Nội vụ tổ chức tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. Ô. Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo, các đại biểu đến dự hội thảo, bao gồm đại diện của 11 Bộ, ngành quản lý viên chức chuyên ngành và các Sở Nội vụ của các tỉnh, thành phố.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh đã nhất mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của việc ra đời Thông tư Quy định và hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức. Hiện nay đội ngũ viên chức khá đông đảo, nhất là các ngành: Giáo dục, y tế, khoa học, văn hóa, thể thao, báo chí… Tuy nhiên, chưa có văn bản pháp lý quy định và hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng như đối với đội ngũ công chức. Văn bản này ra đời sẽ cụ thể hóa công tác đào tạo bồi dưỡng viên chức được thể hiện ở Luật Viên chức (2012) và Nghị định số 29.

Dự thảo Thông tư Quy định và hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, gồm 6 chương và 27 điều. Chương I- Những quy định chung (2 điều); Chương II- Nội dung, chương trình bồi dưỡng (8 điều); Chương III- Tổ chức bồi dưỡng (3 điều); Chương IV- Chứng chỉ bồi dưỡng (6 điều); Chương V- Quyền lợi, trách nhiệm của viên chức và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng (6 điều); Chương VII- Điều khoản thi hành (2 điều).

Các đại biểu đều nhất trí cho rằng Dự thảo Thông tư đã bao quát được toàn bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức; kết cấu hợp lý. Tuy nhiên, một số nội dung cần chỉnh sửa để phù hợp với các văn bản liên quan và đảm bảo tính khả thi. Ví dụ, viên chức có thời gian công tác từ 1 năm trở lên… mới được cử đi đào tạo sau đại học (Điều 21. Điều kiện để viên chức được cử đi đào tạo sau đại học qui định) là chưa hợp lý; trong thực tế sẽ xẩy ra trường hợp: trước khi tham dự thi tuyển viên chức, người tham dự thi viên chức đang học sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ), nếu trúng tuyển viên chức, sau 01 năm viên chức này mới được học tiếp bậc sau đại học??? Hay nói khác, Điều 12, quy định điều kiện về thời gian viên chức mới được cử đi học sau đại học chưa thực tế, hạn chế việc tuyển dụng được viên chức có trình độ cao.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh yêu cầu Vụ Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) hoàn thiện dự thảo Thông tư trên cơ sở các ý kiến tham gia của đại biểu, trình Bộ trưởng ban hành vào tháng 8/2014.

Đoàn Dũng