Quy trình cân bằng kinh tế vĩ mô (MIP)

Hiện nay, bên cạnh chỉ số đo lường các dấu hiệu rủi ro tiềm ẩn gây ra mất cân bằng kinh tế vĩ mô như lạm phát, tỷ giá, lãi suất,v.v…thì quy trình cân bằng kinh tế vĩ mô (MIP), bản chất là các chỉ tiêu MIP cũng được coi là một trong những thước đo phát hiện các dấu hiệu rủi ro tiềm ẩn gây ra mất cân bằng kinh tế vĩ mô ở mức chuyên sâu. Các chỉ tiêu này là một trong những công cụ đắc lực trong việc phân tích kinh tế, hoạch định chính sách vĩ mô. Ngoài ra, MIP cũng được sử dụng để đánh giá các quan điểm về các yếu tố gây ra mất cân bằng kinh tế của một số quốc gia thuộc EU.
Đối với Việt Nam, cách truyền thống để đo lường các dấu hiệu rủi ro tiềm ẩn gây ra mất cân bằng kinh tế hiện nay vẫn dùng các chỉ số như lạm phát, tỷ giá, lãi suất,v.v… theo cách riêng lẻ để phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, trong khi đó những hiểu biết về các chỉ tiêu MIP còn tương đối mới. Chính vì vậy, trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày một số hiểu biết tổng quan về MIP, và làm rõ phương pháp tính toán các chỉ tiêu này. 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai4. So6.2022 677 KB 349