Quyết định Về việc tổ chức khảo sát tiếp cận dịch vụ tài chính đối với cá nhân

Được sự đồng ý của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê tổ chức cuộc khảo sát tiếp cận dịch vụ tài chính đối với cá nhân, nhằm thu thập thông tin về tình hình tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, nhận thức về tài chính cá nhân phục vụ công tác hoạch định chính sách, chiến lược tài chính toàn diện của Việt Nam.

Để thực hiện cuộc khảo sát trên Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê đã ban hành Quyết định số 03-QĐ/VTKE, ngày 26 tháng 01 năm 2019. Nội dung chính bao gồm: Đối tượng là các cá nhân trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên); địa bàn khảo sát là 14 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và Bến Tre).

Nội dung chi tiết của Quyết định, xin mời xem file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Quyet dinh 03 To chuc khao sat 648 KB 2384