SIAP hoàn thành khóa đào tạo đầu tiên về SNA

Viện Thống kê khu vực Châu Á Thái Bình Dương (SIAP) vừa hoàn thành khóa đào tạo đầu tiên trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ 01/11/2011 đến 31/12/2011 có tên “Giới thiệu về Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA)” với sự tham dự của 36 học viên đến từ 8 quốc gia: Bhutan, Fiji, Indonesia, Maldives, Mongolia, Myanmar, quần đảo Solomon và Thái Lan.

Khóa học ở mức độ cơ bản nên không có yêu cầu ban đầu đối với học viên, Khóa học cung cấp cho học viên một cái nhìn tổng quát về Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA 2008), bao gồm 4 nội dung: (1)Khái niệm, định nghĩa; (2) Phạm vi và cấu trúc; (4) Một số đặc điểm Hệ thống tài khoản quốc gia 2008. Khóa đào tạo gồm 3 bài học: Giới thiệu về SNA, tổng quan, phần I, phần II và phần III, bắt đầu sẽ có một ghi chú bài giảng chung cho cả 3 bài học và 3 bài thuyết trình bằng power point riêng biệt được cài đặt trên hệ thống. Học viên tham gia sẽ được hướng dẫn cách sử dụng và sử dụng miễn phí hệ thống, sẽ có sự tương tác giữa các học viên với giảng viên SIAP giúp những người tham gia hiểu được bài học một cách chính xác nhất.

Sau khi khóa học kết thúc các học viên sẽ có một  bài kiểm tra với 30 câu hỏi: Nếu số điểm đạt được là 27 (90%) thì học viên được công nhận đã tham gia thành công khóa học; nếu kết quả đạt được < 90% thì học viên được công nhận đã tham gia khóa học; nếu không tham dự kiểm tra thì học viên đó không được công nhận đã tham gia khóa học.

Hệ thống e-learning sử dụng cho khóa học được triển khai bởi Đại học Tokushima Nhật Bản. Hệ thống e-learning này hiện nay mới chỉ dành cho số lượng hạn chế cán bộ thống kê được SIAP mời tham gia. Cơ sở đào tạo sẽ hoàn thiện hệ thống để mời học viên tham gia vào chưong trình này với phạm vi rộng hơn, với cả người sản xuất lẫn người sử dụng số liệu thống kê chính thức.

Nguồn: http://unsiap.or.jp/article/2011/el_sna.pdf

Lan Phương (lược dịch)