Sổ tay hướng dẫn mới giúp các quốc gia đo lường lạm phát bằng cách theo dõi giá hàng hóa và dịch vụ

Sổ tay Chỉ số Giá tiêu dùng, được phát triển bởi Nhóm Công tác quốc tế bao gồm cả UNECE, hỗ trợ các quốc gia xây dựng các chỉ số tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Thay mặt cho Nhóm Công tác quốc tế về Thống kê Giá, mà UNECE là thành viên, IMF đã phát hành Sổ tay Chỉ số Giá tiêu dùng: Khái niệm và Phương pháp. Sách Hướng dẫn đã được Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc phê chuẩn vào đầu năm nay như một tiêu chuẩn thống kê quốc tế.

Chỉ số Giá tiêu dùng, hoặc CPI, là một chỉ số quan trọng ở hầu hết các quốc gia. Nó xem xét giá của hàng hóa và dịch vụ thường được các hộ gia đình tiêu dùng, chẳng hạn như thực phẩm, phương tiện đi lại, quần áo, chăm sóc sức khỏe và các vật dụng gia đình, và những thay đổi giá theo thời gian. Bằng cách tính toán số tiền một hộ gia đình sẽ cần phải chi tiêu để giữ mức tiêu dùng của họ ở mức tương tự theo thời gian, chỉ số CPI cho chúng ta biết giá cả đang thay đổi như thế nào trong điều kiện thực tế có thể so sánh được. Chỉ số CPI được sử dụng rộng rãi như một thước đo lạm phát chung và chỉ số tiền lương, lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội và các loại hợp đồng khác nhau.

Sổ tay hướng dẫn đưa ra khuyến nghị cho các quốc gia về việc tính CPI dựa trên các phương pháp và thông lệ đã được quốc tế thống nhất. Nó dựa trên nhiều kinh nghiệm và chuyên môn để mô tả các phương pháp và nguồn dữ liệu cho các quốc gia nhằm cải thiện chất lượng và khả năng so sánh quốc tế của CPI.

Sổ tay hướng dẫn này thay thế Sổ tay CPI năm 2004 trước đó và là kết quả của gần sáu năm làm việc chuyên sâu. Nó đưa ra hướng dẫn cập nhật dựa trên nghiên cứu và phát triển mới về phương pháp và thực hành kể từ năm 2004. Sổ tay hướng dẫn đưa ra các khuyến nghị sâu rộng hơn về việc sử dụng các nguồn dữ liệu điện tử và đo lường sự phát triển giá của hàng hóa và dịch vụ được mua trực tuyến.

Sổ tay hướng dẫn này được cập nhật bởi Nhóm chuyên gia kỹ thuật và Nhóm công tác quốc tế bao gồm Eurostat, ILO, IMF, OECD, UNECE và Ngân hàng Thế giới.

Sổ tay hướng dẫn 2020 có tại https://www.unece.org/stats/prices.html

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/statistics/news/new-manual-helps-countries-measure-inflation-tracking-prices-goods-and-services