Sổ tay hướng dẫn về đo lường tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin theo hộ gia đình và cá nhân, 2014

Sổ tay hướng dẫn 2014 được chuẩn bị để hỗ trợ các nước trong việc sản xuất số liệu chất lượng cao và so sánh quốc tế về tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin (ICT) theo hộ gia đình và cá nhân. Đây là chìa khóa để theo dõi sự tiến bộ hướng tới các xã hội thông tin phù hợp. Sổ tay Hướng dẫn tập trung vào đối tác về đo lường ICT để phát triển danh mục cốt lõi các chỉ tiêu về tiếp cận và sử dụng ICT theo hộ gia đình, cá nhân. Có thể sử dụng Sổ tay hướng dẫn làm tài liệu tham khảo chính cho việc chuẩn bị, thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra  ICT hộ gia đình và cũng là cơ sở cho quá trình đào tạo của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) về thống kê ICT hộ gia đình. Phiên bản Sổ tay hướng dẫn 2014 được dựa trên phiên bản năm 2009, đã cập nhật giải quyết căn bản những ý kiến góp ý, bình luận từ các thành viên của Nhóm chuyên gia viễn thông thế giới về các chỉ tiêu ICT hộ gia đình(EGH). Sổ tay hướng dẫn được công bố tại Hội nghị chuyên đề Viễn thông thế giới/ Các chỉ tiêu ICT lần thứ 11(WTIS) diễn ra tại Mexico City, Mexico, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12 năm 2013.

Download Sổ tay hướng dẫn (định dạng pdf tiếng Anh) tại đường dẫn (http://www.itu.int/pub/D-IND-ITCMEAS-2014). Sổ tay hướng dẫn bằng các ngôn ngữ khác gồm có tiếng Ả Rập, Trung Quốc, Pháp, Nga và Tây Ban Nha sẽ sớm có nay mai.

NTH

Nguồn: http://www.itu.int/en/publications/ITU-D/pages/publications.aspx?parent=D-IND-ITCMEAS-2014&media=electronic