Sổ tay Quản lý và Tổ chức Hệ thống Thống kê Quốc gia

Sổ tay Quản lý và Tổ chức Hệ thống Thống kê là bản cập nhật tái bản lần thứ ba của Sổ tay Tổ chức Thống kê. Mục tiêu chính của Sổ tay là hướng dẫn các nhà thống kê trưởng và các nhà quản lý cấp cao của các tổ chức thống kê trong việc phát triển và duy trì năng lực thống kê phù hợp với mục đích. Nó sẽ góp phần nâng cao năng lực của các nước đang phát triển trong việc củng cố môi trường pháp lý, thể chế và tổ chức trong đó các cơ quan thống kê hoạt động và thúc đẩy việc lập kế hoạch tổng hợp và nhất quán về sản xuất và phát triển thống kê để giải quyết nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng trên nhiều lĩnh vực thống kê.

Ấn bản cập nhật của Sổ tay được thiết kế như một “tài liệu sống”, sẽ được xuất bản điện tử chủ yếu thông qua nền tảng internet tương tác thích hợp có thể được duy trì một cách bền vững. Tuy nhiên, chương tổng quan (chương II) sẽ được xuất bản ở dạng in bằng tất cả các ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc. Để ấn bản này có thể áp dụng được cho các quốc gia trên toàn thế giới, quá trình soạn thảo đã được hỗ trợ bởi một loạt các Hội nghị chuyên đề khu vực đang được tổ chức để hiểu rõ hơn và ưu tiên các nhu cầu mới nổi của các tổ chức thống kê để thích ứng và phát triển.

Sổ tay cung cấp thông tin mô tả để hướng dẫn và thông báo cho các tổ chức thống kê về các vấn đề và chủ đề quan trọng, bao gồm cả những vấn đề và chủ đề mới xuất hiện. Người ta cho rằng hoàn cảnh của mỗi quốc gia là duy nhất và tính hữu ích của hướng dẫn, phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng địa phương. Do đó, các quốc gia được mời chia sẻ các phương pháp hay nhất và câu chuyện thành công của họ để thông báo cho ấn bản tiếp theo của Sổ tay bằng cách liên hệ với chúng tôi tại: Statistics-handbook@un.org

Vào ngày 5 tháng 1, phiên bản đầu tiên của Sổ tay (Beta v1) không có chương giới thiệu (Chương 1) đã được cung cấp, tiếp theo là bản Beta v2 vào ngày 10 tháng 2 với tất cả 16 chương cũng như các chương 4 và 5 được sắp xếp hợp lý vào ngày 18 tháng 2,  một phiên bản đã được chỉnh sửa một chút của Sổ tay gửi tới phiên họp thứ 52 của UNSC (Beta v2.1) đã được cung cấp. Phiên bản mới nhất ( Beta v2.2 ) hiện đã có trên Wiki Sổ tay, nơi bạn có thể trực tiếp đưa ra nhận xét và đề xuất.

Link tải ấn phẩm: https://unstats.un.org/capacity-development/handbook/UN%20Handbook%20beta%20v2.2.pdf

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/capacity-development/handbook/index.cshtml